Вівторок, 16 квітня 2013 р.

  • Головна
  • Карта сайта
  • Написати лист

Підписка на розсилання новин:

Містобудування та архітектураОголошення на проведення відкритого архітектурного конкурсу
«Розробка кращих архітектурно-планувальних пропозицій
щодо благоустрою території біля ПК ім. К. І. Поченкова
у Червоногвардійському районі м. Макіївки»
З метою активізація пошуку ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення населення міста, залучення наукового потенціалу міста та громадськості до вирішення загальних проблем місцевого самоврядування, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137 "Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів", виконавчий комітет Макіївської міської ради проводить відкритий конкурс на розробку кращих архітектурно-планувальних пропозицій щодо благоустрою території біля ПК ім. К. І. Поченкова у Червоногвардійському районі м. Макіївки (далі - конкурс).
1. Мета конкурсу
Метою конкурсу є:
- визначення містобудівної та архітектурної концепції забудови території, з урахуванням її містобудівного значення;
- визначення кращої планувальної структури та схеми організації наземного та підземного простору з оптимальними для замовника економічними показниками в умовах існуючої забудови;
- визначення доцільної пішохідно-транспортної схеми;
- визначення кращого рішення щодо комплексного благоустрою, озеленення та екологічного оздоровлення території.
2. Терміни, що використовуються у програмі та умовах, мають таке значення:
конкурс - форма творчого змагання, яка має на меті виявлення кращих проектних пропозицій;
замовник конкурсу – виконавчий комітет Макіївської міської ради;
учасники конкурсу - фахівці, авторські колективи фахівців (далі - авторський колектив), юридичні особи, які офіційно подали замовнику конкурсу заяву про намір узяти участь у конкурсі, або запрошені замовником до участі у конкурсі, зареєстровані замовником конкурсу і подали на конкурс проекти, які відповідають його умовам (далі - конкурсний проект);
журі - група осіб, яка утворюється замовником конкурсу для визначення кращих конкурсних проектів з числа поданих на конкурс, присудження їх авторам премій, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів;
конкурсна документація - підготовлений замовником конкурсу комплект документів, необхідних для розроблення у визначений термін конкурсного проекту, який складається з програми конкурсу, вихідних даних для проектування та умов конкурсу;
оголошення про конкурс - звернення до бажаючих узяти участь у конкурсі або лист до визначених замовником конкурсу фахівців, авторських колективів, юридичних осіб із запрошенням узяти участь у конкурсі.
3. Замовник конкурсу
Замовник конкурсу несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному обсязі умови та програму конкурсу, а також забезпечує зберігання конкурсних проектів у період проведення конкурсу та протягом місяця після публікації його підсумків.
4. Учасники конкурсу
4.1. До участі у конкурсі запрошуються фахівці або авторські колективи фахівців, які утворені для участі в конкурсі, що мають у своєму творчому досвіді проекти реконструкції і будівництва подібних міських об'єктів та ліцензію на проектування.
4.2. Учасниками конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, які безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових обов’язків.
5. Умови проведення конкурсу
5.1. Після оголошення конкурсу учасники повинні протягом місяця надати письмову заяву щодо участі в конкурсі та отримати у організатора конкурсу (м. Макіївка, вул. Островського, буд. 20, каб. 6; тел. 22-30-09) інформаційний пакет матеріалів у складі:
- завдання - загальні пропозиції замовника учасникам конкурсу;
- програма та умови конкурсу;
- ситуаційна схема 1:5000, 1:2000, 1:500;
- супутникове фото земної поверхні району скверу;
- умови до проектування.
5.2. На конкурс подаються матеріали анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку на перших сторінках усіх матеріалів проекту, у складі:
- пояснювальна записка;
- ситуаційний план М 1:1000;
- схема генерального плану ділянки забудови М 1:500;
- транспортно-пішохідна схема з врахуванням рішення проблеми транспортного розвантаження площі та організації раціональної схеми руху М 1:2000;
- схема комплексного благоустрою території М 1:1000;
- макет 1:1000;
- копія ліцензії на проектування;
- конверт з девізом у формі шестизначного числа, у якому зазначаються прізвища, імена по батькові виконавців, адреси, номери контактних телефонів, пропозиції щодо розподілу суми можливої премії між членами авторського колективу, завірені їх підписами, ідентифікаційні коди виконавців, розрахункові рахунки колективів виконавців та банківські реквізити.
5.3. Форма подачі матеріалів:
- чорно-біла або кольорова графіка генплану, фасадів, розрізів, розгорток, схеми планів на планшетах відповідного до масштабу розміру (обов'язкові – 8-10 планшетів розміром 80смх80см на конкурсний об’єкт);
- макет (з матеріалів за бажанням авторів).
Всі планшети повинні бути виконані на жорсткій основі.
Матеріали, представлені з порушеннями вимог підпунктів 5.2 та 5.3 пункту 5, участь у конкурсі не беруть.
Матеріали можуть бути подані на українські або на російській мові.
5.4. Аспекти, що мають бути висвітлені у конкурсних матеріалах:
- містобудівний аналіз існуючого стану забудови і схеми руху транспорту та обґрунтування прийнятого містобудівного і просторово-планувального рішення;
- тактовне відношення до навколишнього середовища;
- вирішення транспортної та пішохідної схеми;
- комплексний благоустрій, озеленення та екологічне оздоровлення території;
- пропозиції щодо інженерного обладнання території.
5.5. Категорії, яким мають відповідати конкурсні рішення:
- органічне включення нової забудови в існуюче природне та історичне середовище та доцільність містобудівного і архітектурного рішення;
- комфортність середовища;
- унікальність та оригінальність концептуальних пропозицій;
- поєднання з концепцією забудови міста.
5.6. Конкурсні проекти надати до 01.06.2011 за адресою: м. Макіївка, вул. Островського, 20, Головне управління містобудування та архітектури Макіївської міської ради.
Проекти вважаються поданими у встановлений термін, якщо їх відправлено на конкурс або подано особисто не пізніше дати, зазначеної в умовах конкурсу. У разі відправлення проекту поштою його автор повинен повідомити замовнику конкурсу дату відправлення і номер поштової квитанції.
5.7. Засідання журі для підведення підсумків конкурсу має відбутися протягом місяця після закінчення строку подання конкурсних проектів.
5.8. Після оголошення про результати конкурсу, конкурсні проекти будуть виставленні у приміщенні Головного управління містобудування та архітектури за адресою: м. Макіївка, вул. Островського, 20.
5.9 Після закінчення місячного терміну з дня оголошення про результати конкурсу невитребувані авторами не премійовані конкурсні проекти знищуються, про що замовником конкурсу складається відповідний акт.
5.10. Якщо виникають питання хоча б в одного з учасників із програми конкурсу, відповідь розсилається усім зареєстрованим учасникам.
5.11. Після оголошення про результати конкурсу, автор премійованого проекту укладає з замовником авторський договір про передачу виняткових прав на використання проекту (архітектурно-планувальних пропозицій).
5.12. Премійований проект стає власністю організатора конкурсу.
5.13. Видача премії здійснюється відповідно до договору про передачу виняткових прав на використання проекту (архітектурно-планувальних пропозицій).
6. Журі конкурсу
6.1. Склад журі:
Мальцев О. М. - міський голова;
Кіжаєв В. Ф. – перший заступник міського голови;
Котляренко О. М. - заступник міського голови;
Сидорчук В. П. - начальник ГУМА, головний архітектор міста;
Вінокуров А. В. - заступник начальника ГУМА, головного архітектора міста, відповідальний секретар конкурсу;
Яценко О. Л. – районний архітектор;
Степанов М. А. – районний архітектор;
Кріворот В. Б. – районний архітектор;
Авер’янов А. В. – районний архітектор;
Бенаи Х. А. - декан архітектурного факультету ДонНАБА, професор (за згодою);
Лобов І. М. - заступник декана архітектурного факультету ДонНАБА, доцент(за згодою);
Вязовський В. Є. - голова правління Донецької обласної організації національного союзу архітекторів України (за згодою);
Моргун О. В. - голова Кіровської районної адміністрації;
Ситько О. В. - голова Центрально-Міської районної адміністрації;
Гізоєв В. С. - голова Совєтської районної адміністрації;
Альошин С. М. - голова Червоногвардійської районної адміністрації;
Борисов О. Ю. - начальник управління міського житлового-комунального господарства.
6.2. Голова журі та його заступники обираються на першому засіданні журі - шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.
Відповідальний секретар конкурсу одночасно є секретарем журі і бере участь у його засіданнях без права голосу.
Заміна членів журі в період розроблення конкурсних проектів, їх обговорення і прийняття рішень не допускається.
Усі члени журі мають у письмовій формі погодити програму і умови конкурсу.
Члени журі не можуть залучатися до участі в подальшій роботі над премійованим проектом.
6.3. Перед розглядом конкурсних проектів журі виключає з їх складу матеріали, не обумовлені програмою і умовами конкурсу.
Журі не розглядає проекти:
відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;
анонімність яких була свідомо порушена;
такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу.
Такі проекти можуть бути рішенням журі допущені до участі на виставці конкурсних проектів з позначкою “Поза конкурсом”.
Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо на нього подано не менше трьох конкурсних проектів, з яких хоча б одному журі вважає за можливе присудити премію.
Засідання журі проводиться у терміни, визначені умовами конкурсу, і вважається правоможним за умови участі у ньому не менше двох третин складу журі.
6.4. За результатами конкурсу журі визначає краще рішення та присуджує премію у розмірі - 15 (п’ятнадцять) тис. гривень.
Рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого або таємного голосування. У разі рівного розподілу голосів, поданих за конкурсний проект, голова журі має право вирішального голосу.
Рішення журі є остаточним і не може бути змінено, в тому числі й замовником конкурсу.
6.5. Фінансування здійснюється за рахунок коштів замовника конкурсу.
6.6. Журі залишає за собою право прийняти рішення щодо скасування конкурсу в разі невиконання учасниками умов конкурсу та недостатнього архітектурного рівня поданих пропозицій.
7. Підбиття підсумків конкурсів та умови реалізації проектів
7.1. Підсумки конкурсу оформляються:
протоколом про підсумки конкурсу, який містить оцінку конкурсних проектів та рекомендації щодо їх використання, обгрунтування прийнятого рішення або причин відхилення конкурсних проектів від розгляду, інші міркування журі. Протокол підписується головою та секретарем журі.
Рішення журі підписується усіма його членами, що брали участь у засіданні.
Зазначені документи передаються замовнику конкурсу у тижневий термін з дати підбиття підсумків.
Підсумки конкурсу протягом місяця після прийняття рішень журі мають оприлюднюватися у тих друкованих засобах масової інформації, в яких було вміщено оголошення про конкурс, а автори, яким присуджено премію, протягом цього терміну повідомляються про порядок і місце їх отримання.
7.2. Переможець конкурсу має переважне право на подальше розроблення (чи участь у розробленні) проектно-кошторисної або містобудівної документації.
7.3. У випадках, якщо окремі рішення в невизначених премією проектах можуть бути виділені як самостійні ідеї, замовник конкурсу має право залучити авторів цих рішень до подальшої роботи.
Міський голова
Мальцев О. М.
17.02.2011
Оголошення на проведення відкритого архітектурного конкурсу
«Розробка кращих архітектурно-планувальних пропозицій
щодо благоустрою території біля ПК ім. Воровського у Совєтському районі м. Макіївки»
З метою активізація пошуку ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення населення міста, залучення наукового потенціалу міста та громадськості до вирішення загальних проблем місцевого самоврядування, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137 "Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів", виконавчий комітет Макіївської міської ради проводить відкритий конкурс на розробку кращих архітектурно-планувальних пропозицій щодо благоустрою території біля ПК ім. Воровського у Совєтському районі м. Макіївки (далі - конкурс).
1. Мета конкурсу
Метою конкурсу є:
- визначення містобудівної та архітектурної концепції забудови території, з урахуванням її містобудівного значення;
- визначення кращої планувальної структури та схеми організації наземного та підземного простору з оптимальними для замовника економічними показниками в умовах існуючої забудови;
- визначення доцільної пішохідно-транспортної схеми;
- визначення кращого рішення щодо комплексного благоустрою, озеленення та екологічного оздоровлення території.
2. Терміни, що використовуються у програмі та умовах, мають таке значення:
конкурс - форма творчого змагання, яка має на меті виявлення кращих проектних пропозицій;
замовник конкурсу – виконавчий комітет Макіївської міської ради;
учасники конкурсу - фахівці, авторські колективи фахівців (далі - авторський колектив), юридичні особи, які офіційно подали замовнику конкурсу заяву про намір узяти участь у конкурсі, або запрошені замовником до участі у конкурсі, зареєстровані замовником конкурсу і подали на конкурс проекти, які відповідають його умовам (далі - конкурсний проект);
журі - група осіб, яка утворюється замовником конкурсу для визначення кращих конкурсних проектів з числа поданих на конкурс, присудження їх авторам премій, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів;
конкурсна документація - підготовлений замовником конкурсу комплект документів, необхідних для розроблення у визначений термін конкурсного проекту, який складається з програми конкурсу, вихідних даних для проектування та умов конкурсу;
оголошення про конкурс - звернення до бажаючих узяти участь у конкурсі або лист до визначених замовником конкурсу фахівців, авторських колективів, юридичних осіб із запрошенням узяти участь у конкурсі.
3. Замовник конкурсу
Замовник конкурсу несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному обсязі умови та програму конкурсу, а також забезпечує зберігання конкурсних проектів у період проведення конкурсу та протягом місяця після публікації його підсумків.
4. Учасники конкурсу
4.1. До участі у конкурсі запрошуються фахівці або авторські колективи фахівців, які утворені для участі в конкурсі, що мають у своєму творчому досвіді проекти реконструкції і будівництва подібних міських об'єктів та ліцензію на проектування.
4.2. Учасниками конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, які безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових обов’язків.
5. Умови проведення конкурсу
5.1. Після оголошення конкурсу учасники повинні протягом місяця надати письмову заяву щодо участі в конкурсі та отримати у організатора конкурсу (м. Макіївка, вул. Островського, буд. 20, каб. 6;тел. 22-30-09) інформаційний пакет матеріалів у складі:
- завдання - загальні пропозиції замовника учасникам конкурсу;
- програма та умови конкурсу;
- ситуаційна схема 1:5000, 1:2000, 1:500;
- супутникове фото земної поверхні району скверу;
- умови до проектування.
5.2. На конкурс подаються матеріали анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку на перших сторінках усіх матеріалів проекту, у складі:
- пояснювальна записка;
- ситуаційний план М 1:1000;
- схема генерального плану ділянки забудови М 1:500;
- транспортно-пішохідна схема з врахуванням рішення проблеми транспортного розвантаження площі та організації раціональної схеми руху М 1:2000;
- схема комплексного благоустрою території М 1:1000;
- макет 1:1000;
- копія ліцензії на проектування;
- конверт з девізом у формі шестизначного числа, у якому зазначаються прізвища, імена по батькові виконавців, адреси, номери контактних телефонів, пропозиції щодо розподілу суми можливої премії між членами авторського колективу, завірені їх підписами, ідентифікаційні коди виконавців, розрахункові рахунки колективів виконавців та банківські реквізити.
5.3. Форма подачі матеріалів:
- чорно-біла або кольорова графіка генплану, фасадів, розрізів, розгорток, схеми планів на планшетах відповідного до масштабу розміру (обов'язкові – 8-10 планшетів розміром 80смх80см на конкурсний об’єкт);
- макет (з матеріалів за бажанням авторів).
Всі планшети повинні бути виконані на жорсткій основі.
Матеріали, представлені з порушеннями вимог підпунктів 5.2 та 5.3 пункту 5, участь у конкурсі не беруть.
Матеріали можуть бути подані на українські або на російській мові.
5.4. Аспекти, що мають бути висвітлені у конкурсних матеріалах:
- містобудівний аналіз існуючого стану забудови і схеми руху транспорту та обґрунтування прийнятого містобудівного і просторово-планувального рішення;
- тактовне відношення до навколишнього середовища;
- вирішення транспортної та пішохідної схеми;
- комплексний благоустрій, озеленення та екологічне оздоровлення території;
- пропозиції щодо інженерного обладнання території.
5.5. Категорії, яким мають відповідати конкурсні рішення:
- органічне включення нової забудови в існуюче природне та історичне середовище та доцільність містобудівного і архітектурного рішення;
- комфортність середовища;
- унікальність та оригінальність концептуальних пропозицій;
- поєднання з концепцією забудови міста.
5.6. Конкурсні проекти надати до 01.06.2011 за адресою: м. Макіївка, вул. Островського, 20, Головне управління містобудування та архітектури Макіївської міської ради.
Проекти вважаються поданими у встановлений термін, якщо їх відправлено на конкурс або подано особисто не пізніше дати, зазначеної в умовах конкурсу. У разі відправлення проекту поштою його автор повинен повідомити замовнику конкурсу дату відправлення і номер поштової квитанції.
5.7. Засідання журі для підведення підсумків конкурсу має відбутися протягом місяця після закінчення строку подання конкурсних проектів.
5.8. Після оголошення про результати конкурсу, конкурсні проекти будуть виставленні у приміщенні Головного управління містобудування та архітектури за адресою: м. Макіївка, вул. Островського, 20.
5.9 Після закінчення місячного терміну з дня оголошення про результати конкурсу невитребувані авторами не премійовані конкурсні проекти знищуються, про що замовником конкурсу складається відповідний акт.
5.10. Якщо виникають питання хоча б в одного з учасників із програми конкурсу, відповідь розсилається усім зареєстрованим учасникам.
5.11. Після оголошення про результати конкурсу, автор премійованого проекту укладає з замовником авторський договір про передачу виняткових прав на використання проекту (архітектурно-планувальних пропозицій).
5.12. Премійований проект стає власністю організатора конкурсу.
5.13. Видача премії здійснюється відповідно до договору про передачу виняткових прав на використання проекту (архітектурно-планувальних пропозицій).
6. Журі конкурсу
6.1. Склад журі:
Мальцев О. М. - міський голова;
Кіжаєв В. Ф. – перший заступник міського голови;
Котляренко О. М. - заступник міського голови;
Сидорчук В. П. - начальник ГУМА, головний архітектор міста;
Вінокуров А. В. - заступник начальника ГУМА, головного архітектора міста, відповідальний секретар конкурсу;
Яценко О. Л. – районний архітектор;
Степанов М. А. – районний архітектор;
Кріворот В. Б. – районний архітектор;
Авер’янов А. В. – районний архітектор;
Бенаи Х. А. - декан архітектурного факультету ДонНАБА, професор (за згодою);
Лобов І. М. - заступник декана архітектурного факультету ДонНАБА, доцент(за згодою);
Вязовський В. Є. - голова правління Донецької обласної організації національного союзу архітекторів України (за згодою);
Моргун О. В. - голова Кіровської районної адміністрації;
Ситько О. В. - голова Центрально-Міської районної адміністрації;
Гізоєв В. С. - голова Совєтської районної адміністрації;
Альошин С. М. - голова Червоногвардійської районної адміністрації;
Борисов О. Ю. - начальник управління міського житлового-комунального господарства.
6.2. Голова журі та його заступники обираються на першому засіданні журі - шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.
Відповідальний секретар конкурсу одночасно є секретарем журі і бере участь у його засіданнях без права голосу.
Заміна членів журі в період розроблення конкурсних проектів, їх обговорення і прийняття рішень не допускається.
Усі члени журі мають у письмовій формі погодити програму і умови конкурсу.
Члени журі не можуть залучатися до участі в подальшій роботі над премійованим проектом.
6.3. Перед розглядом конкурсних проектів журі виключає з їх складу матеріали, не обумовлені програмою і умовами конкурсу.
Журі не розглядає проекти:
відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;
анонімність яких була свідомо порушена;
такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу.
Такі проекти можуть бути рішенням журі допущені до участі на виставці конкурсних проектів з позначкою “Поза конкурсом”.
Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо на нього подано не менше трьох конкурсних проектів, з яких хоча б одному журі вважає за можливе присудити премію.
Засідання журі проводиться у терміни, визначені умовами конкурсу, і вважається правоможним за умови участі у ньому не менше двох третин складу журі.
6.4. За результатами конкурсу журі визначає краще рішення та присуджує премію у розмірі - 15 (п’ятнадцять) тис. гривень.
Рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого або таємного голосування. У разі рівного розподілу голосів, поданих за конкурсний проект, голова журі має право вирішального голосу.
Рішення журі є остаточним і не може бути змінено, в тому числі й замовником конкурсу.
6.5. Фінансування здійснюється за рахунок коштів замовника конкурсу.
6.6. Журі залишає за собою право прийняти рішення щодо скасування конкурсу в разі невиконання учасниками умов конкурсу та недостатнього архітектурного рівня поданих пропозицій.
7. Підбиття підсумків конкурсів та умови реалізації проектів
7.1. Підсумки конкурсу оформляються:
протоколом про підсумки конкурсу, який містить оцінку конкурсних проектів та рекомендації щодо їх використання, обгрунтування прийнятого рішення або причин відхилення конкурсних проектів від розгляду, інші міркування журі. Протокол підписується головою та секретарем журі.
Рішення журі підписується усіма його членами, що брали участь у засіданні.
Зазначені документи передаються замовнику конкурсу у тижневий термін з дати підбиття підсумків.
Підсумки конкурсу протягом місяця після прийняття рішень журі мають оприлюднюватися у тих друкованих засобах масової інформації, в яких було вміщено оголошення про конкурс, а автори, яким присуджено премію, протягом цього терміну повідомляються про порядок і місце їх отримання.
7.2. Переможець конкурсу має переважне право на подальше розроблення (чи участь у розробленні) проектно-кошторисної або містобудівної документації.
7.3. У випадках, якщо окремі рішення в невизначених премією проектах можуть бути виділені як самостійні ідеї, замовник конкурсу має право залучити авторів цих рішень до подальшої роботи.
Міський голова
Мальцев О. М.
17.02.2011
Оголошення на проведення відкритого архітектурного конкурсу
«Розробка кращих архітектурно-планувальних пропозицій
щодо благоустрою території біля міського залізничного вокзалу
у Кіровському та Центрально-Міському районах м. Макіївки»
З метою активізація пошуку ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення населення міста, залучення наукового потенціалу міста та громадськості до вирішення загальних проблем місцевого самоврядування, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137 "Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів", виконавчий комітет Макіївської міської ради проводить відкритий конкурс на розробку кращих архітектурно-планувальних пропозицій щодо благоустрою території біля міського залізничного вокзалу у Кіровському та Центрально-Міському районах м. Макіївки (далі - конкурс).
1. Мета конкурсу
Метою конкурсу є:
- визначення містобудівної та архітектурної концепції забудови території, з урахуванням її містобудівного значення;
- визначення кращої планувальної структури та схеми організації наземного та підземного простору з оптимальними для замовника економічними показниками в умовах існуючої забудови;
- визначення доцільної пішохідно-транспортної схеми;
- визначення кращого рішення щодо комплексного благоустрою, озеленення та екологічного оздоровлення території.
2. Терміни, що використовуються у програмі та умовах, мають таке значення:
конкурс - форма творчого змагання, яка має на меті виявлення кращих проектних пропозицій;
замовник конкурсу – виконавчий комітет Макіївської міської ради;
учасники конкурсу - фахівці, авторські колективи фахівців (далі - авторський колектив), юридичні особи, які офіційно подали замовнику конкурсу заяву про намір узяти участь у конкурсі, або запрошені замовником до участі у конкурсі, зареєстровані замовником конкурсу і подали на конкурс проекти, які відповідають його умовам (далі - конкурсний проект);
журі - група осіб, яка утворюється замовником конкурсу для визначення кращих конкурсних проектів з числа поданих на конкурс, присудження їх авторам премій, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів;
конкурсна документація - підготовлений замовником конкурсу комплект документів, необхідних для розроблення у визначений термін конкурсного проекту, який складається з програми конкурсу, вихідних даних для проектування та умов конкурсу;
оголошення про конкурс - звернення до бажаючих узяти участь у конкурсі або лист до визначених замовником конкурсу фахівців, авторських колективів, юридичних осіб із запрошенням узяти участь у конкурсі.
3. Замовник конкурсу
Замовник конкурсу несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному обсязі умови та програму конкурсу, а також забезпечує зберігання конкурсних проектів у період проведення конкурсу та протягом місяця після публікації його підсумків.
4. Учасники конкурсу
4.1. До участі у конкурсі запрошуються фахівці або авторські колективи фахівців, які утворені для участі в конкурсі, що мають у своєму творчому досвіді проекти реконструкції і будівництва подібних міських об'єктів та ліцензію на проектування.
4.2. Учасниками конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, які безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових обов’язків.
5. Умови проведення конкурсу
5.1. Після оголошення конкурсу учасники повинні протягом місяця надати письмову заяву щодо участі в конкурсі та отримати у організатора конкурсу (м. Макіївка, вул. Островського, буд. 20, каб. 6; тел. 22-30-09) інформаційний пакет матеріалів у складі:
- завдання - загальні пропозиції замовника учасникам конкурсу;
- програма та умови конкурсу;
- ситуаційна схема 1:5000, 1:2000, 1:500;
- супутникове фото земної поверхні району скверу;
- умови до проектування.
5.2. На конкурс подаються матеріали анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку на перших сторінках усіх матеріалів проекту, у складі:
- пояснювальна записка;
- ситуаційний план М 1:1000;
- схема генерального плану ділянки забудови М 1:500;
- транспортно-пішохідна схема з врахуванням рішення проблеми транспортного розвантаження площі та організації раціональної схеми руху М 1:2000;
- схема комплексного благоустрою території М 1:1000;
- макет 1:1000;
- копія ліцензії на проектування;
- конверт з девізом у формі шестизначного числа, у якому зазначаються прізвища, імена по батькові виконавців, адреси, номери контактних телефонів, пропозиції щодо розподілу суми можливої премії між членами авторського колективу, завірені їх підписами, ідентифікаційні коди виконавців, розрахункові рахунки колективів виконавців та банківські реквізити.
5.3. Форма подачі матеріалів:
- чорно-біла або кольорова графіка генплану, фасадів, розрізів, розгорток, схеми планів на планшетах відповідного до масштабу розміру (обов'язкові – 8-10 планшетів розміром 80смх80см на конкурсний об’єкт);
- макет (з матеріалів за бажанням авторів).
Всі планшети повинні бути виконані на жорсткій основі.
Матеріали, представлені з порушеннями вимог підпунктів 5.2 та 5.3 пункту 5, участь у конкурсі не беруть.
Матеріали можуть бути подані на українські або на російській мові.
5.4. Аспекти, що мають бути висвітлені у конкурсних матеріалах:
- містобудівний аналіз існуючого стану забудови і схеми руху транспорту та обґрунтування прийнятого містобудівного і просторово-планувального рішення;
- тактовне відношення до навколишнього середовища;
- вирішення транспортної та пішохідної схеми;
- комплексний благоустрій, озеленення та екологічне оздоровлення території;
- пропозиції щодо інженерного обладнання території.
5.5. Категорії, яким мають відповідати конкурсні рішення:
- органічне включення нової забудови в існуюче природне та історичне середовище та доцільність містобудівного і архітектурного рішення;
- комфортність середовища;
- унікальність та оригінальність концептуальних пропозицій;
- поєднання з концепцією забудови міста.
5.6. Конкурсні проекти надати до 01.06.2011 за адресою: м. Макіївка, вул. Островського, 20, Головне управління містобудування та архітектури Макіївської міської ради.
Проекти вважаються поданими у встановлений термін, якщо їх відправлено на конкурс або подано особисто не пізніше дати, зазначеної в умовах конкурсу. У разі відправлення проекту поштою його автор повинен повідомити замовнику конкурсу дату відправлення і номер поштової квитанції.
5.7. Засідання журі для підведення підсумків конкурсу має відбутися протягом місяця після закінчення строку подання конкурсних проектів.
5.8. Після оголошення про результати конкурсу, конкурсні проекти будуть виставленні у приміщенні Головного управління містобудування та архітектури за адресою: м. Макіївка, вул. Островського, 20.
5.9 Після закінчення місячного терміну з дня оголошення про результати конкурсу невитребувані авторами не премійовані конкурсні проекти знищуються, про що замовником конкурсу складається відповідний акт.
5.10. Якщо виникають питання хоча б в одного з учасників із програми конкурсу, відповідь розсилається усім зареєстрованим учасникам.
5.11. Після оголошення про результати конкурсу, автор премійованого проекту укладає з замовником авторський договір про передачу виняткових прав на використання проекту (архітектурно-планувальних пропозицій).
5.12. Премійований проект стає власністю організатора конкурсу.
5.13. Видача премії здійснюється відповідно до договору про передачу виняткових прав на використання проекту (архітектурно-планувальних пропозицій).
6. Журі конкурсу
6.1. Склад журі:
Мальцев О. М. - міський голова;
Кіжаєв В. Ф. – перший заступник міського голови;
Котляренко О. М. - заступник міського голови;
Сидорчук В. П. - начальник ГУМА, головний архітектор міста;
Вінокуров А. В. - заступник начальника ГУМА, головного архітектора міста, відповідальний секретар конкурсу;
Яценко О. Л. – районний архітектор;
Степанов М. А. – районний архітектор;
Кріворот В. Б. – районний архітектор;
Авер’янов А. В. – районний архітектор;
Бенаи Х. А. - декан архітектурного факультету ДонНАБА, професор (за згодою);
Лобов І. М. - заступник декана архітектурного факультету ДонНАБА, доцент(за згодою);
Вязовський В. Є. - голова правління Донецької обласної організації національного союзу архітекторів України (за згодою);
Моргун О. В. - голова Кіровської районної адміністрації;
Ситько О. В. - голова Центрально-Міської районної адміністрації;
Гізоєв В. С. - голова Совєтської районної адміністрації;
Альошин С. М. - голова Червоногвардійської районної адміністрації;
Борисов О. Ю. - начальник управління міського житлового-комунального господарства.
6.2. Голова журі та його заступники обираються на першому засіданні журі - шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.
Відповідальний секретар конкурсу одночасно є секретарем журі і бере участь у його засіданнях без права голосу.
Заміна членів журі в період розроблення конкурсних проектів, їх обговорення і прийняття рішень не допускається.
Усі члени журі мають у письмовій формі погодити програму і умови конкурсу.
Члени журі не можуть залучатися до участі в подальшій роботі над премійованим проектом.
6.3. Перед розглядом конкурсних проектів журі виключає з їх складу матеріали, не обумовлені програмою і умовами конкурсу.
Журі не розглядає проекти:
- відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;
- анонімність яких була свідомо порушена;
- такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу.
Такі проекти можуть бути рішенням журі допущені до участі на виставці конкурсних проектів з позначкою “Поза конкурсом”.
Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо на нього подано не менше трьох конкурсних проектів, з яких хоча б одному журі вважає за можливе присудити премію.
Засідання журі проводиться у терміни, визначені умовами конкурсу, і вважається правоможним за умови участі у ньому не менше двох третин складу журі.
6.4. За результатами конкурсу журі визначає краще рішення та присуджує премію у розмірі - 15 (п’ятнадцять) тис. гривень.
Рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого або таємного голосування. У разі рівного розподілу голосів, поданих за конкурсний проект, голова журі має право вирішального голосу.
Рішення журі є остаточним і не може бути змінено, в тому числі й замовником конкурсу.
6.5. Фінансування здійснюється за рахунок коштів замовника конкурсу.
6.6. Журі залишає за собою право прийняти рішення щодо скасування конкурсу в разі невиконання учасниками умов конкурсу та недостатнього архітектурного рівня поданих пропозицій.
7. Підбиття підсумків конкурсів та умови реалізації проектів
7.1. Підсумки конкурсу оформляються:
протоколом про підсумки конкурсу, який містить оцінку конкурсних проектів та рекомендації щодо їх використання, обгрунтування прийнятого рішення або причин відхилення конкурсних проектів від розгляду, інші міркування журі. Протокол підписується головою та секретарем журі.
Рішення журі підписується усіма його членами, що брали участь у засіданні.
Зазначені документи передаються замовнику конкурсу у тижневий термін з дати підбиття підсумків.
Підсумки конкурсу протягом місяця після прийняття рішень журі мають оприлюднюватися у тих друкованих засобах масової інформації, в яких було вміщено оголошення про конкурс, а автори, яким присуджено премію, протягом цього терміну повідомляються про порядок і місце їх отримання.
7.2. Переможець конкурсу має переважне право на подальше розроблення (чи участь у розробленні) проектно-кошторисної або містобудівної документації.
7.3. У випадках, якщо окремі рішення в невизначених премією проектах можуть бути виділені як самостійні ідеї, замовник конкурсу має право залучити авторів цих рішень до подальшої роботи.
Міський голова
Мальцев О. М.
17.02.2011

По Вашему мнению, как изменилось состояние городских дорог за последний год?


Хотели бы Вы иметь возможность сверить свои коммунальные платежи на нашем сайте?