Субота, 25 травня 2013 р.

  • Головна
  • Карта сайта
  • Написати лист

Підписка на розсилання новин:

Макіївська весна 2013Затверджено до рішення виконкому міської ради
від 27.02.2013 № 167
 
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення чотирнадцятої міської акції
«Макіївська весна»
1.Загальні положення
1.1.Дане Положення визначає порядок організації, проведення і підведення підсумків чотирнадцятої міської акції «Макіївська весна» (далі - Акція).
1.2.Акція проводиться в цілях формування і розвитку сучасних життєвих цінностей, системи етичних орієнтирів у жителів міста Макіївка, заохочення фізичних і юридичних осіб за активні дії, направлені на розвиток промисловості, науки, освіти, охорони здоров'я, спорту, культури, плідну культурно-просвітницьку, громадську і добродійну діяльність, гідне представлення міста Макіївка на регіональному, Українському і міжнародному рівнях.
1.3.Організатором Акції є виконком Макіївської міської ради.
1.4.Загальне керівництво підготовкою і проведенням Акції здійснює організаційний комітет.
2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції можуть бути:
- фізичні і юридичні особи, висунуті для участі в Акції в порядку, передбаченому даним Положенням, які здійснюють культурно-просвітницьку, громадську і добродійну діяльність, а також діяльність яких направлена на розвиток промисловості, науки, освіти, охорони здоров'я, спорту, культури на території міста Макіївка (далі – Учасники).
2.2. Одна і та ж фізична або юридична особа може бути висунута для участі в Акції тільки по одній номінації.
3. Розділи і номінації Акції
Акція проводиться по наступним розділам і номінаціям:
Розділ 3.1. «Тобі Макіївка – наш труд і натхнення»
3.1.1. Номінація «Спортивна слава»
Критерії оцінки:
- особисті високі спортивні досягнення або досягнення вихованців на
змаганнях світового, європейського, національного рівнів;
 - громадський резонанс перемог, підвищення авторитету міста на
спортивних аренах світу;
 - стаж та рівень кваліфікації в спортивній діяльності (почесні звання, відзнаки, нагороди).
 3.1.2. Номінація «Юне дарування»
Критерії оцінки:
- високий рівень майстерності;
- популярність у місті та за його межами;
- вагомий внесок у створення позитивного іміджу міста.
3.1.3. Номінація «Педагог самий, самий»
Критерії оцінки:
- високі результати діяльності;
- ефективність освітньої діяльності;
- впровадження інноваційних форм роботи.
3.1.4. Номінація «Життя в мистецтві»
Критерії оцінки:
- значний період видатної творчої діяльності;
- масштаби і ефективність вкладу в розвиток культури міста;
- популярність у місті і за його межами.
3.1.5. Номінація «На заклик серця»
Критерії оцінки:
- системна діяльність, спрямована на соціальну підтримку та реабілітацію в суспільстві людей з особливими фізичними потребами, в першу чергу, дітей;
- кількість людей з особливими потребами та членів їхніх сімей, охоплених соціальними заходами і програмами організації;
- суспільне визнання діяльності організації як ефективної та соціально значущої для міської громади.
3.1.6. Номінація «Молодіжний прорив»
Критерії оцінки:
- реалізація інноваційного проекту з молодіжної тематики;
- масовий інтерес молоді до заходів проекту;
- громадський резонанс;
- масовість учасників.
3.1.7. Номінація «Громадська позиція»
Критерії оцінки:
- реалізація в партнерстві з органами місцевого самоврядування соціально-значущих програм та заходів;
- суспільне визнання діяльності;
- громадське визнання, авторитет у соціумі.
3.1.8.Номінація «Щоб пам’ятали»
Критерії оцінки:
   - реалізація заходів з патріотичного виховання;
- масштаби та ефективність громадської діяльності;
- актуальність і громадський резонанс.
3.1.9.Номінація «Лікар, якому довіряємо»
Критерії оцінки:
   - лідер в своїй лікарській спеціальності;
- високий авторитет діяльності в місті та за його межами;
- подяка і пошана пацієнтів.
3.1.10. Номінація «В ім’я порятунку»
Критерії оцінки:
- високий рівень та результативність надання медичної допомоги;
- впровадження нових технологій в медичну практику;
- вдячні відгуки пацієнтів.
Розділ 3.2. «Економіка - основа розвитку міста»
3.2.1. Номінація «Наука – у благо громади»
Критерії оцінки:
- інноваційна або економічна привабливість наукових розробок;           
- відповідність наукових досліджень або розробок пріоритетам розвитку міста;
- можливість впровадження та практичного використання у галузях економіки міста;
- досягненні результати щодо соціально-економічного розвитку, благоустрою міста при впровадженні проектів.
3.2.2. Номінація «Інвестиції – нові горизонти»
Критерії оцінки:
- капітальні інвестиції, реконструкція і технічне переозброєння виробництва, що спрямовано на стабільне зростання обсягу продукції, збереження та збільшення робочих місць;
- обсяг капітальних вкладень на будівництво і реконструкцію об’єктів виробничого призначення;
- впровадження у виробництві інноваційних розробок, нових технологій;
- освоєння на підприємстві виробництва нової продукції, яка користується попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках.
3.2.3. Номінація «Якість – запорука успіху»
Критерії оцінки:
- наявність системи забезпечення якості виробленої продукції на підприємстві;
- розширення асортименту продукції;
- стабільний попит на продукцію підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- участь у виставкових заходах;
- відзначення продукції на національному, міжнародному рівнях.
3.2.4. Номінація «Екологія – турбота про майбутнє»
Критерії оцінки:
- впровадження природоохоронних заходів на підприємстві з метою покращення екологічної ситуації в місті;
- обсяги та динаміка капітальних вкладень в реалізацію природоохоронних заходів;
- зменшення утворення та розміщення відходів, зменшення викидів, скидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та водні об’єкти;
- співпраця підприємства з виконавчими органами міської ради в питаннях екології.
3.2.5. Номінація «Флагман вугільної галузі»
Критерії оцінки:
- річні об'єми видобутку вугілля;
- доля від загального об'єму видобутку вугілля по місту;
- нагороди за вагомий внесок у розвиток вугільної галузі.
3.2.6. Номінація «Історія сім'ї в історії професії»
Критерії оцінки:
- сумарний трудовий стаж усіх членів династії та спадкоємність професії;
- відомості про нагороди;
- участь у громадській діяльності, наставництві, інше.
3.2.7.  Номінація «Соціальне партнерство»
Критерії оцінки:
- різнопланова допомога в реалізації соціально - значущих проектів на території міста;
- участь у міських акціях, заходах соціальної спрямованості;
- обсяг партнерської допомоги.
4. Порядок проведення Акції
4.1.Для участі в акції фізична або юридична особа, в строк до 1 квітня 2013 року представляє в експертну комісію по визначенню переможців у номінаціях чотирнадцятої акції «Макіївська весна»:
- заявку на участь в конкурсі;
- конкурсні матеріали, що містять інформацію про досягнення, відповідні критеріям оцінки номінацій Положення.
4.2. Заявки приймаються за адресою: 86157, м. Макіївка, проспект 250 –річчя Донбасу (МПДЮТ, відділ культури міської ради, каб.103), з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 12.00 годин.
5. Фінансове забезпечення
Фінансування акції проводиться згідно кошторису витрат.
6. Нагородження переможців
Переможці в номінаціях нагороджуються спеціальним символом Акції.
 

По Вашему мнению, как изменилось состояние городских дорог за последний год?


Хотели бы Вы иметь возможность сверить свои коммунальные платежи на нашем сайте?