Середа, 5 червня 2013 р.

  • Головна
  • Карта сайта
  • Написати лист

Підписка на розсилання новин:

КонсультаціїЩодо класифікації видів економічної діяльності
З 1 січня 2012 року набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі – КВЕД-2010).
З метою поступового переходу до КВЕД 2010 протягом 2012 року буде діяти КВЕД-2005.
Для забезпечення доступності та відкритості матеріалів з впровадження  КВЕД-2010 створений Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010, який розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (http://ukrstat.gov.ua/) на банері «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010», а усі матеріали, які стосуються розроблення та впровадження в статистичну діяльність КВЕД-2010, розміщено на банері «Проекти статистичних класифікацій».
Звертаємо Вашу увагу, що робота по внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців видів економічної діяльності за КВЕД-2010 буде здійснюватися державними реєстраторами протягом року (до 31.12.2012).
Зміна видів діяльності проводиться безоплатно.
Дата розміщення: 17.01.2012
Щодо деяких особливостей реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, пов’язаних з скасуванням свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця
 
З першого липня 2004 року діє Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», яким регламентовано порядок державної реєстрації та припинення фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб всіх форм власності на організаційно-правових форм. Час від часу до цього Закону вносилися різноманітні зміни, але жодні з них до цього часу не були настільки суттєвими, як зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» від 7 квітня 2011 року N 3205-VI. Цей Закон опублікований в «Голосі України» 06 травня 2011, набув чинності з 07 травня 2011 року.
Що передбачає цей Закон? Ним встановлено, що свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи –підприємця втрачає статус документа, який посвідчує, що юридична чи фізична особа здійснюють в даний момент підприємницьку діяльність. Документом, який посвідчує що юридична чи фізична особа здійснюють в даний момент підприємницьку діяльність визнано Виписку з Єдиного державного реєстру.
Свідоцтво виключено з переліку документів, які подаються фізичними та юридичними особами в разі припинення підприємницької діяльності.
Як це виглядає на практиці? Свідоцтво після припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця та юридичної особи зберігається у фізичної особи або у посадової особи чи засновника без відміток про припинення. Припинення юридичної особи посвідчується відміткою на установчих документах, які повертаються голові ліквідаційної комісії. Припинення фізичної особи-підприємця посвідчується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. На даний час відповідно до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» за видачу такої виписки з заявника стягуються плата у розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів, тобто 17 грн.
Прикінцевими положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачено, що фізичні особи-підприємці та юридичні особи , зареєстровані до 01 липня 2004 року, зобов’язані на протязі 2004-2005 років подати відомості про себе для включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців та отримати свідоцтво єдиного зразка. На жаль, не всі дотрималися цих вимог і навіть до цього дня не подали про себе відповідні відомості, маючи на руках свідоцтво старого зразка. На даний час, в зв’язку з відміною свідоцтв, документом який підтверджує включення до Єдиного реєстру є виписка з ЄДР, за отримання якої стягується 17 грн.
Звертаємо особливу увагу підприємців та юридичних осіб, відомості про яких до цього часу не включені до ЄДР, що процес включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, завершується 3 березня 2012 року.
Усі юридичні особи та фізичні особи - підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, зобов'язані у цей строк подати державному реєстратору реєстраційну картку для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру та для отримання відповідної виписки.
Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року, після 3 березня 2012 вважаються недійсними.
Звертаємось до фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб з проханням врахувати викладену інформацію при укладенні будь-яких правочинів та отриманні документів дозвільного характеру.
18.06.2011
ЩОРІЧНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ
ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
 
Відповідно до частини 11 статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку форми № 6-підтвердження про підтвердження відомостей про юридичну особу.
 
Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами.
 
Якщо реєстраційна картка надсилається державному реєстратору рекомендованим листом, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.
 
Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці має бути засвідчений відповідною посадовою особою та скріплений печаткою цієї юридичної особи.
 
Якщо реєстраційна картка подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
 
Якщо реєстраційна картка подається іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.
 
22.03.2010
Про збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати
 
Верховною Радою України 20.10.2009 прийнято Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році» (реєстр. № 1646-VI), яким передбачено внести зміни до Державного бюджету України на 2009 рік та затвердити Державний бюджет України на 2010 рік з врахуванням розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, передбачених цим Законом.
 
Зазначеним Законом встановлені такі розміри мінімальної заробітної плати:
- з 1 листопада 2009 року - 744 гривні,
- з 1 січня 2010 року – 869 року,
- з 1 квітня - 884 гривні,
- з 1 липня – 888 гривні,
- з 1 жовтня – 907 гривень,
- з 1 грудня – 922 гривні.
 
Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році» підписаний Президентом України 30.10.2009 та набирає чинності з дня його опублікування (4 листопада 2009 року).
 
Але при цьому просимо взяти до уваги, що до набирання чинності зазначеного Закону слід керуватися розміром мінімальної заробітної плати, який складає 650 гривень з 1 жовтня 2009 року, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».
 
09.11.2009
 
 
Щорічне підтвердження відомостей про юридичну особу
 
Відповідно до частини 7 статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» кожна юридична особа не пізніше тринадцяти місяців з дня подачі (надіслання рекомендованим листом) останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу, зобов'язана подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку форми № 6-підтвердження про підтвердження відомостей про юридичну особу.
 
Якщо реєстраційна картка подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
 
Якщо реєстраційна картка подається іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.
 
Якщо реєстраційна картка надсилається державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений.
 
 
 
Фінансова звітність
 
Відповідно до норм статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансову результати.
 
Якщо фінансова звітність подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
 
Якщо фінансова звітність подається іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.
 
 
 
При реєстрації юридичної особи керівник повинен знати:
 
1. На документи, заведені у діловодстві, повинна бути складена номенклатура справ і погоджена з експертною комісією архівного відділу міської ради.
 
2. Завершені в діловодстві справи підлягають списанню. Акт про виділення документів для знищення погоджується з експертною комісією архівного відділу міської ради.
 
3. На документи з особового складу складається опис № 1-л справ з особового складу, який погоджується з експертною комісією архівного відділу міської ради.
 
При ліквідації юридичної особи документи з особового складу передаються до трудового архіву за адресою: 86157, м. Макіївка, мікрорайон Сонячний, будинок 19. Телефон для довідок: 6-14-15. Прийомні дні: понеділок, вівторок, четвер. Години прийому: з 9.00 до 17.00.
 
 
 
Найбільш поширені недоліки при оформленні документів
1. Документи, які подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору повинні бути викладені державною мовою.
2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами.
3. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинен бути нотаріально посвідчений.
4. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом.
5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами. Підписи засновників (учасників) або уповноважених осіб на установчих документах повинні бути нотаріально засвідчені.
6. Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід’ємною частиною відповідних установчих документів.
7. Протоколи загальних зборів засновників (учасників) юридичної особи повинні бути скріплені печаткою юридичної особи.
8. Найменування юридичної особи (організаційно правова форма і назва) повинні бути вказані в установчих документах прописними (великими) буквами.
9. Фінансова звітність державному реєстратору подається в оригіналі з підписами керівника і бухгалтера, засвідченими мокрою печаткою юридичної особи. Баланс і фінансовий звіт повинні бути викладені державною мовою.

По Вашему мнению, как изменилось состояние городских дорог за последний год?


Хотели бы Вы иметь возможность сверить свои коммунальные платежи на нашем сайте?