Середа, 22 травня 2013 р.

  • Головна
  • Карта сайта
  • Написати лист

Підписка на розсилання новин:

Містобудівна документація м. МакіївкиРозробка містобудівної документації міста Макіївки
30 січня 2013 року на сесії міської ради було прийнято рішення про розробку містобудівної документації міста Макіївки, затверджена міська програма та заходи на 2013-2015 роки, у відповідності до яких буде здійснюватися розробка та фінансування необхідних заходів.
Основними містобудівними документами міста є генеральний план, план зонування території та детальні плани територій.
Генеральний план міста є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста.
30 березня 2012 року рішенням Макіївської міської ради № 21/1 було затверджено Генеральний план міста Макіївки Донецької області.
На підставі затвердженого Генерального плану міста подальшими етапами розробки містобудівної документації на місцевому рівні є План зонування території та Детальний план територій.
План зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.
У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого у відповідному порядку, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.
Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється.
Після розробки, погодження та затвердження плану зонування території, у встановленому законом порядку, будуть чітко визначені:
- територіальні зони в межах міста з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомого майна та встановленням містобудівного регламенту;
- вимоги до функціонального призначення, параметрів забудови та іншого використання території, що діють в межах кожної територіальної зони;
- види дозволеного використання земельних ділянок;
- граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва.
Детальний план території (ДПТ) складається із графічних і текстових матеріалів, уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток території.
Детальний план території визначає:
 1) принципи планувально-просторової організації забудови;
 2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 4) уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
 5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 8) систему інженерних мереж;
 9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 10) порядок комплексного благоустрою та озеленення.
За рішенням Макіївської міської ради для розроблення детального плану території крім коштів міського бюджету можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника міською радою. Детальний план території планується розробляти поступово по мірі необхідності за рахунок коштів інвесторів.
Після розробки, погодження та затвердження детального плану території, у встановленому законом порядку, будуть визначені напрями, черговість, та обсяги подальшої діяльності щодо:
- інженерної підготовки території;
- створення інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення територій;
- розміщення об’єктів забудови всіх видів;
- організація транспортного і пішохідного руху;
- охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;
- комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон;
- використання підземного простору тощо.
Дата розміщення:18.02.2013р.
Генеральний план м. Макіївка
Проектні пропозиції

 
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
Робота «м. Макіївка. Генеральний план» виконана авторським колективом УДНДІПМ «Діпромісто» на замовлення Макіївської міської ради згідно договору № 634-1-2007 від 12.04.2007 р.
 
За участю:
1. Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України (м.Київ) (Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення Макіївки до 2031р.);
2. Інститут економіки промисловості. м.Донецьк. («Перспективи розвитку господарського комплексу м.Макіївка на період 2020 р.» Сучасний стан та перспективи використання промислово-виробничих територій м.Макіївки).
3. ДП «Науково-дослілний та проектний інститут («Донецький Промбудпроект», м.Донецьк. (Комплексна оцінка промислово-виробничих територій м.Макіївки та перспективи їх розвитку).
4. Центр історико-архітектурних досліджень Донбаської національної академії будівництва і архітектури. м.Макіївка («Розроблення історико-архітектурного опорного плану м.Макіївка і охоронних зон пам’яток архітектури»).
 
Метою даної роботи є визначення стратегії територіального та економічного розвитку міста Макіївка на найближчу перспективу та містобудівний прогноз, а також надання пропозицій по реалізації проектних рішень, закладених в генеральному плані.
 
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ Є:
- конкретизація державної політики і рішень по плануванню території відповідно до місцевих умов;
- визначення можливих масштабів територіального і демографічного розвитку міста;
- забезпечення норм санітарного та епідемічного благополуччя населення;
- прогнозування потреб в територіях для розміщення житла, громадського обслуговування, виробництва, транспорту і комунікацій, інженерного обладнання, озеленення і благоустрою, комунального господарства, забезпечення охорони навколишнього середовища і культурної спадщини;
- визначення територій спільних інтересів територіальних громад, резервних територій для розвитку міста;
- обґрунтування і визначення межі населеного пункту;
- формування ефективної планувальної структури населеного пункту;
- визначення функціонального зонування території міста та територій пріоритетного розвитку;
- визначення принципів організації вулично-дорожньої мережі, системи транспорту, джерел водо- і енергопостачання, принципів каналізування, санітарного очищення, інженерної підготовки території та інших питань;
- встановлення обмежень на певні види використання територій згідно з вимогами законодавства, будівельних, санітарних, екологічних та інших норм;
 
Термін дії генерального плану – 20 років (розрахунковий період генплану 2031 р.).
З метою визначення перспектив формування міста за межами розрахункового періоду в роботі виділяється містобудівний прогноз, який визначає стратегічні напрямки розвитку міста на перспективу (50-60 років)..
В генеральному плані виділені першочергові (невідкладні) заходи на найближчі 5-10 років.
 
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 
Міська рада та її виконавчі органи, мають керуватися генеральним планом під час:
- підготовки обґрунтованих пропозицій щодо зміни меж міста;
- підготовки вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського устрою території міста;
- вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування та упорядкування територій;
- вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування;
- організації розроблення та затвердження плану зонування території, детальних планів території, іншої містобудівної документації та проектів;
- організації проведення грошової оцінки земель;
- розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та програм соціально-економічного розвитку населеного пункту;
- організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, на стан довкілля;
- узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць;
- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених для містобудівних потреб.
 
СКЛАД РОБОТИ
Текстові матеріали:
Робота складається з трьох томів та додатків:
Том І – архітектурно-планувальні та економічні розділи;
Том ІІ – транспортні та інженерні розділи, природні умови та ресурси, природно-екологічне обґрунтування;
Том ІІІ – Інженерно-технічні заходи ЦО (особливий період).
В додатках представлені роботи субпідрядних організацій.
 
Графічні матеріали:
1. Опорний план
2. Основне креслення (Проектний план)
3. Схема перспективного розвитку міста (модель)
4. Схема розташування міста в системі розселення
5. Схема планувальних обмежень
6. Схема прогнозного стану оточуючого середовища
7. Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи. Дощова каналізація.
8. Схема транспорту
9. Схема магістральної вуличної мережі
10. Схема водопостачання та водовідведення
11. Схема електропостачання, телефонізації та проводового мовлення
12. Схема теплопостачання та газопостачання
13. Історико-архітектурний опорний план
14. Схема ІТЗ ЦЗ (особливий період).
 
ПОЛОЖЕННЯ ТА РОЛЬ МІСТА В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ
 
Макіївка – великий адміністративний, культурний, діловий та промисловий центр Донецької області, що розташоване на південному сході України і є складовою частиною ядра найбільшої на Україні Донецько-Макіївської агломерації. Місто безпосередньо межує з Донецьком і знаходиться на відстані 755 км від Києва, 333 км від Харкова, 261 км від Дніпропетровська, 218 км від Запоріжжя, 148 км від Луганська та 121 км від Маріуполя (Азовського моря).
Місто Макіївка із містом Донецьком створюють один з найкрупніших та найважливіших транспортних вузлів України.
 
Транспортні зв’язки міста у всіх видах сполучення забезпечує потужна та розвинена мережа автомобільних доріг державного та місцевого значення, залізниця та аеропорт, що розташований у м.Донецьку.
Через місто та прилеглих до міста територіях проходять:
дороги державного значення:
- Н21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк
- Н20 – Слов’янськ – Донецьк –Маріуполь ( в т.ч. обхід м Донецька)
- Н15 – Запоріжжя – Донецьк
- М-04- Знам’янка – Луганськ – Ізварене
місцевого значення:
- Т0508 Донецьк – Новоазовськ – Седове
- Т0507 Донецьк-Харцизьк-Амвросіївка – КПП «Успенка»
- Т0522 а/дН-21-під’їзд до Саур Могили
Ділянки міжнародних доріг М–03 Київ – Харків – Довжанський та М–04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, що проходять в зоні транспортного впливу міста, співпадають з трасами міжнародних європейських магістралей.
Відповідно до рішень «Генеральної схеми планування території України», Макіївка ввійшла до Донецької обласної та міжобласної систем розселення з центром у м.Донецьку в якості центру міжрайонної системи розселення.
Відповідно до «Схеми планування території Донецької області», Макіївка потрапляє до зони з пріоритетним розвитком метрополітарних видів діяльності (фінанси, наука, виставкова діяльність, високотехнологічні види промисловості, науковий конгресний туризм, тощо)
 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТА
 
Територія міста в існуючій міській межі – 18,68 тис. гектарів.
Територія Макіївської міськради 46,5 тис.га. В межі Макіївської міськради входить 17 селищ міського типу, 8 селищ та 7 сіл.
Забудовані землі становлять 61,5% загальної площі міста, незабудовані - 38.5 %.
Майже третина території міста зайнята житловою забудовою, промислові та комунально-складські території становлять 10,7 %. Значну територію займають вулиці, дороги та залізниці -12,4 %. 
Лісові насадження на території міста складають 1529,0 га.
Інші зелені насадження займають територію 1527,8 га. Це озеленення схилів, інших незабудованих територій.
Фруктові сади на території міста займають 60,7 га, колективні сади – 275,1 га.
 
Розподіл забудованих територій міста Макіївка
Розподіл незабудованих територій міста Макіївка
 
 
Населення м. Макіївки - 363,7 тис. осіб; населених пунктів, що входять в міську раду, 39,2 тис. осіб. 
Чисельність населення Макіївської міськради, в тому числі і м.Макіївки, має тенденцію до зниження
За період з 2005 по 2009 рік чисельність населення міськради скоротилася на 14,4 тис. осіб (3,45%), власне міста Макіївка – на 12,3 тис. осіб (3,3 %).
Таке швидке зменшення населення міста зумовлене низькою народжуваністю та високою смертністю, яка більше, ніж у два рази перевищує народжуваність.
В порівнянні з показниками природного руху населення України та Донецької області Макіївська міськрада має значно гірші показники: нижчі показники народжуваності та вищі – смертності
За структурою населення за основними віковими групами Макіївська міськрада має меншу питому вагу населення в віці, молодшому за працездатний, в порівнянні з обласними показниками, але, в цілому, показники по трьох вікових групах міськради мало відрізняються від середньообласних показників.
 
Аналіз природного і механічного руху населення за період з 2000 року показує, що сальдо природного руху від’ємне і має тенденцію до зменшення. Сальдо механічного руху в 2000-2002 роках було від’ємним, а починаючи з 2003 року – додатне з нестабільними показниками. Загальний приріст населення у вказаному періоді був від’ємним.
 
Динаміка чисельності населення Макіївської міської ради
 
Трудові ресурси та їх використання визначені в проекті для всього населення міськради. Основою для визначення кількості трудових ресурсів є населення в працездатному віці, яке складало на початок 2009 року 61,1 % до загальної чисельності населення. 
До трудових ресурсів віднесені також особи старшої вікової групи та підлітки, зайняті у господарчій діяльності. Ця категорія складає орієнтовно 3% до чисельності населення міста. Не відносяться до трудових ресурсів непрацюючі інваліди працездатного віку, частка яких складає орієнтовно 2,0 %.  
Таким чином, загальна чисельність трудових ресурсів міськради на початок 2009 року складала 250,3 тис осіб (62,1 % до чисельності населення).
Статус «безробітний», згідно офіційної статистики, мають 4,1 тис. осіб. У всіх сферах економічної діяльності на території міськради зайнято 22,9 % населення міськради, що становить 91,9 тис осіб.
Близько 36,0 % населення (або 58 % трудових ресурсів) – це самозайняте населення, студенти, а також працюючі у м. Донецьку.
 
Житловий фонд міста складає 7141,1 тис. м2 загальної площі, з якого багатоквартирний житловий фонд - 5010,74 тис. м2 (70,2%), одноквартирний житловий фонд - 2130,26 тис. м2 (29,8%). Кількість квартир та одноквартирних будинків в місті становить 139,14 тис.квартир., в тому числі в багатоквартирному фонді - 98,15 тис. квартир., в одноквартирному – 40,99 тис. квартир
Середній розмір квартири у багатоквартирному житловому фонді становить 51, 0 м2, у садибному - 51,9 м2.
Середня житлова забезпеченість на 1 мешканця по місту становить 19,3 м2. До аварійного житлового фонду віднесені 32 житлові будинки загальною площею 3,6 тис. м2, в яких проживає 0,2 тис. осіб, до ветхого житлового фонду віднесено 111 будинків загальною площею 27,9 тис. м2, в яких проживає 1,45 тис. мешканців.
Значна частина житлового фонду (120 тис. м2 – 2,64 тис квартир) знаходиться у санітарно-захисних зонах від промислових, комунальних та інших об’єктів., в тому числі садибний житловий фонд -73 тис. м2 (1,6 тис. квартир), багатоквартирний - 47 тис. м2 (1,04 тис. квартир).
Житловий фонд населених пунктів, що входять до складу Макіївської міськради, становить 576 тис. м2 (11,9 тис. квартир).
 
Господарський комплекс міста багатогалузевий. Структуру економіки формують такі галузі: промисловість, будівництво, зовнішній транспорт, сфера послуг. Всього в господарському комплексі міськради та на об’єктах малого підприємництва . зайнято близько 109,4 тис. осіб.
Провідна роль в промисловості міста належить добувній галузі, в якій зайнято 22,1 тис. осіб (49,8 % всіх працюючих в промисловості).
Видобувна промисловість міста представлена шахтами та збагачувальними фабриками. Найбільшим підприємством у місті і в Україні по видобутку кам’яного вугілля є ДП «Макіїввугілля», на шахтах якого видобувається десята частина вугілля Донецької області.
Агломерація кам’яного вугілля відбувається на двох збагачувальних фабриках міста – ЦЗФ «Пролетарська» та ДВАТ «ЦЗФ «Колосниківська».
Металургійна промисловість представлена ЗАТ «Макіївський металургійний завод». До недавнього часу це було підприємство з повним металургійним циклом. Продукція заводу – чавун, сталь, прокат чорних металів.
Однак, в 2009 році підприємство було зупинено. В даний час ММЗ знаходиться в стадії реструктуризації. На підприємствах галузі в даний час зайнято 4,36 тис. осіб.
Галузь машинобудування у місті представлена такими основними підприємствами: ЗАТ «Макіївський завод шахтної автоматики», ВАТ «Граніт», ВАТ «Макіївський завод «Факел», ТОВ «Ханженковський завод двигунів», ВАТ «Будмаш», ВАТ Державна холдингова компанія «Донвуглереммаш. За даними відділу статистики, на кінець 2009 року на підприємствах галузі працювало 1,91тис. осіб.
Виробництво харчових продуктів на території міста здійснюється на 10 великих підприємствах. До їх числа відносяться: 3 хлібокомбінати, комбінат хлібопродуктів, завод м'ясних консервів, виноробний завод, ЗАТ «Шоколадна компанія «Три ведмеді», підприємство з виробництва морозива та ін. Крім того, випуск продовольчих товарів здійснюють міні-цехи та пекарні.
Забезпечення населення та підприємств міста електроенергією, газом та водою здійснюють комунальні підприємства – ВАТ по газопостачанню та газифікації «Макіївгаз», Макіївські електричні мережі ВАТ «Донецькоблененрго»,КП « Макіївський міськводоканал». В цій галузі сьогодні працює майже 5,0 тис. осіб.
На території міста діють підприємства по виробництву шкіряного взуття, хімічних виробів, будівельних матеріалів, електричного та електронного обладнання, текстильних виробів, частка яких в загальному обсязі промислового виробництва невелика. Загальна чисельність зайнятих в цих галузях промисловості становить близько 2,7 тис. осіб.
На теперішній час на території міста знаходиться 1,4 тис. малих підприємств. У розрахунку на 10 тис. осіб населення припадає 38 малих підприємств (по Донецькій області - 54 малих підприємств на 10 тис. осіб).
 
Макіївка – значний культурний центр. В місті знаходиться ряд науково-дослідних та проектних інститутів, вищих та спеціальних навчальних закладів, театр, кінотеатри, палаци та будинки культури, центри культури та дозвілля стадіони, спортивні споруди та комплекси.
м. Макіївка - важливий освітній центр Донбасу. На її території знаходиться Донбаська національна академія будівництва і архітектури, в якій навчається 3,7 тис студентів, Макіївський економічний гуманітарний інститут (1,6 тис. студентів), металургійний технікум, педагогічне та медичне училища. Мережа професійно-технічної освіти нараховує 12 ПТУ різного профілю, в яких навчається 4,5 тис. учнів.
 
Підприємства та установи обслуговування представлений дитячими дошкільними закладами, загальноосвітніми школами, позашкільними закладами, закладами торгівлі та ресторанного господарства, закладами охорони здоров’я,
                      
Рівень забезпеченості населення основними установами та закладами обслуговування
 
ІСНУЮЧА ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ МІСТА
 
Макіївка має надзвичайно складну планувальну структуру, яка історично формувалася під впливом рельєфу, зовнішніх комунікацій, характеру промисловості, на базі якої розвивалося місто, та інших антропогенних та природних факторів.
Надзвичайно густа мережа транспортних та інженерних комунікацій (магістральні залізничні колії, залізничні під’їздні колії, високовольтні лінії передач, тощо), висока концентрація шкідливих викидів від промислових підприємств негативно вплинули і до цих пір негативно впливають на можливість планомірного освоєння території міста.
На території Макіївки та Макіївської міськради офіційно існує п’ять адміністративних районів - Центрально-міський, Кіровський, Червоногвардійський, Радянський та Гірницький, межі яких виділено довільно, без прив’язки до існуючої планувальної структури міста.
По території Макіївки, відділяючи від основного ядра міста частину Червоногвардійського району, проходить обвідна дорога навколо Донецька, яка має виходи на перспективний коридор Європа –Азія, Запоріжжя та Маріуполь.
 
Житлова забудова міста представлена кварталами багатоповерхової (5-9 поверхів), малоповерхової (2-4 поверхи), садибної та змішаної забудови. В центральній частині міста в районі бульв.Горбачова побудовані 14-поверхові будинки.
Центр міста лінійний і займає значну площу. Основні громадські заклади та заклади обслуговування розміщені вздовж проспекту Леніна, вулиць Донецької, Плеханова, Островського, Московської, бульвару Горбачова. Багато об’єктів обслуговування знаходиться по Донецькому шосе – проспекту 250-річчя Донбаса – просп.Генерала Данилова.
Підцентри обслуговування знаходяться, практично, у всіх районах міста в місцях колишніх центрів окремих населених пунктів, з яких формувалась Макіївка.
 
На території міста можна виділити три великі промислові райони:
- Північно-західний;
- Центральний ;
- Східний.
Ряд окремих промислових підприємств, складів та баз, автотранспортних підприємств та гаражних кооперативів хаотично розміщені в сельбищній забудов по всій території міста.
Значні території в місті зайняті під териконами та відвалами, очисними спорудами та інженерними комунікаціями.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСТА.
 
При визначенні перспектив розвитку міста брався до уваги той факт, що генеральний план є документом, який визначає не лише територіальний розвиток міста, а і стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, безкризового, сталого розвитку господарського комплексу, а також те, що Макіївка має свою специфіку розвитку та функціональні особливості, які зумовлюють її розвиток в майбутньому.
 
Аналіз містобудівної ситуації дав підстави зробити висновок, що до основних передумов розвитку міста відносяться:
- розташування міста в зоні впливу міжнародних транспортних коридорів та на перехресті залізничних, та автомобільних шляхів;
- місто є складовою частиною однієї з найпотужніших в Україні Донецько-Макіївської агломерації, що розташована на осі розвитку Харків – Маріуполь;
- наявність в місті потужної транспортної інфраструктури та потенціалу подальшого розвитку залізничного та автомобільного транспорту;
- наявність в місті потужних промислових підприємств, які працюють на задоволення потреб не лише України, а і країн ближнього і далекого зарубіжжя;
- наявність в місті територій для розміщення нових підприємств, що потребують значних територій, в тому числі, об’єктів логістики;
- наявність на території міста відвалів та териконів, які можуть слугувати сировинною базою для промислової переробки;
- наявність вільних територій,територій, які звільняються після переробки териконів та відвалів, територій колишніх шахт та підприємств, що не працюють, і на яких, після їх впорядкування, можливий подальший розвиток підприємницької діяльності;
- наявність підприємств малого та середнього бізнесу (оптова та роздрібна торгівля, малі промислові підприємства та підприємства, які надають послуги);
- наявність розвиненої наукової бази та людського потенціалу (на території міста функціонують вищі та середні спеціальні заклади, профтехучилища), є можливість створення технопарків та бізнесінкубаторів;
- наявність розвиненої інженерно-транспортної інфраструктури;
- наявність в місті незадіяних трудових ресурсів;
наявність територій для створення обслуговуючої та рекреаційної зони міста.
 
До факторів, які можуть обмежити розвиток міста, можна віднести:
- наявність на території міста об’єктів, які необхідно винести за межі сельбищної забудови та з прибережної смуг рік та водотоків, або яким необхідно на перспективу змінювати технологію виробництва;
- наявність в місті діючих підприємств, териконів та відвалів, які мають значніі санітарно-захисні зони;
- незадовільна екологічна обстановка в місті поблизу окремих промислових підприємств та промислових районів;
- необхідність вкладення коштів в реструктуризацію виробництва та впровадження нових технологій на існуючих підприємствах, розвиток нових екобезпечних підприємств;
- негативні тенденції природного приросту населення та відтік населення працездатного віку в інші регіони України.
- необхідність вкладати великі кошти для розвитку інфраструктури міста.
 
Таким чином, знаходження Макіївки у центрі промислово розвинутого Донецького регіону, наявність в місті вільних територій, його функціонування як великого промислово-транспортного вузла створюють всі передумови для диверсифікація існуючої структури виробництва та розширення його спеціалізації за рахунок розвитку наукоємних та екологічних виробництв, логістики, системи виробництв середньо- та високотехнологічного обладнання для екологічної реабілітації територій та промислової переробки териконів і відвалів для вилучення з них корисних речовин та матеріалів.
Негативні тенденції розвитку міста можливо подолати завдяки правильній організаційній та інвестиційній політиці міста та області.
 
 
Перспективна чисельність населення міста була прийнята на основі аналізу матеріалів демографічного прогнозу, виконаного Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, та сельбищної ємності міста по періодах реалізації генерального плану:
 
- на першу чергу ( 2016 рік) - 355,0 тис.осіб
- на розрахунковий період ( 2031 рік) - 370,0 тис. осіб
- на містобудівний прогноз - 410,0 тис.осіб
 
 
Місто у перспективі має зберегти статус значногопромислового центру, спеціалізованого на добувній промисловості, металургії та обробленні металу, середньотехнологічних галузях машинобудування, хімічній та легкій промисловості.
Основними напрямами розвитку промисловості Макіївки на перспективу:
- розвиток традиційних виробництв добувної промисловості, металургії та коксохімії, які мають відповідну матеріально-виробничу базу та налагоджені економічні зв’язки, але при обов’язковій умові модернізації та технічного переобладнання діючих підприємств у напрямі підвищення їх ефективності та екофільності;
- розвиток виробництв четвертого та п’ятого технологічних укладів, що використовують вигідне транспортно-географічне положення Макіївки, наявні в регіоні кваліфіковані трудові ресурси (насамперед середньо- та високотехнологічні галузі добувної, машинобудування та хімічної промисловості);
розвиток галузей промисловості, що забезпечують ефективне функціонування міського господарства. До них необхідно віднести харчову промисловість (виробництво м’ясо-молочної продукції та хлібобулочних виробів) та переробку сільськогосподарських продуктів, виробництво будівельних матеріалів, виробництво деревини та виробів з деревини (насамперед виробництво меблів, дерев’яної фурнітури тощо), легку промисловість (виробництво одягу та ін.).
Вирішення цих проблем пов’язане з необхідністю активізації інвестиційної діяльності в господарській сфері.
Крім того, для розвитку господарського комплексу міста генеральним планом передбачені території для розміщення різного виду підприємств та виробництв: транспортно-обслуговуючих комплексів, підприємств логістики, складських об’єктів, підприємств малого та середнього бізнесу, підприємства по переробці відходів добувної та металургійної промисловості (відвали, терикони).
 
Прогноз структури зайнятих у промисловому виробництві міста Макіївка
 
Важливою проблемою розвитку міста, як і всього регіону загалом, є розширення можливостей по забезпеченню населення продуктами харчування. В цьому плані, крім зростання абсолютних обсягів та частки харчової промисловості у структурі виробництва, доцільним є розвиток високоефективного та високотехнологічного аграрного (сільськогосподарського) виробництва – тепличного господарства. Його функціонування має бути спрямованим на круглорічне забезпечення населення не тільки міста, а й всього регіону овочевою продукцією. Сьогодні в регіоні існує великий і недостатньо заповнений ринок цієї продукції
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ
 
Генеральним планом за видами переважного використання території виділені наступні функціональні зони:
 
Сельбищна зона.
Подальше формування сельбищної зони передбачається за рахунок реконструкції історично сформованої забудови, за рахунок територіальних резервів міста та резервів інших землекористувачів.
Розміщення нового багатоквартирного багатоповерхового, малоповерхового та змішаного  житла передбачене:
- в південно-західній частині міста на межі з Пролетарським районом Донецька на захід від обвідної дороги (частина ділянки 3);
Нова багатоквартирна малоповерхова забудова розміщується:
на першу чергу та розрахунковий термін
- в південно-західній частині міста на межі з Пролетарським районом Донецька з двох сторін обвідної дороги (ділянка 1, частина ділянки 2, частина ділянки 4);
- в південній частині міста південніше вул..Автотранспортної (частина ділянки 8);
- на південному сході Червоногвардійського району в районі Кальміуського водосховища (ділянки 22, 23);
Розміщення на першу чергу та розрахунковий термін нового одноквартирного житла для жителів міста передбачається:,
- в південно-західній частині міста на межі з Пролетарським районом м.Донецька вздовж проектної обвідної дороги Проектна - 3( частина 5 ділянки);
- в південно-східній та східній частинах міста між вулицями Рєпіна, Автотранспортна, просп.Генерала Данилова та проектною обвідною дорогою Проектна 3 (ділянки 7, 9, 12, частина 8 ділянки);
- в північно-східній частині міста - північніше вул..Щербакова та південніше вул..Ковальова (ділянки 15 та 21), в районі Ханженково (ділянка 21);
- в південній частині міста вздовж проектної обвідної дороги (ділянка 3);
- вибірково на вільних ділянках в районах індивідуальної забудови на території
На першу чергу та та розрахунковий термін:
- в південно-західній частині міста – в районі обвідної дороги Донецька (частина ділянки 1, частина ділянки 2, частина ділянки 3);
В центральній частині міста та в центрах планувальних утворень (Червоний Партизан, Горького, Червона Гірка, Берестівка, Октябрьський, Ново робочий Городок, Соцгородок, ім.Леніна, Комсомольський) передбачається реконструкція існуючої малоцінної забудови та впорядкування індивідуальної одноквартирної забудови. На територіях, що на перспективі залишиться в СЗЗ передбачається перебудова існуючого житлового фонду під розміщення громадських та офісних приміщень (район вул..Кірова на захід від ММЗ, та район вул..Донецької – на схід від ММЗ та МКЗ)
 
Зона загальноміського центру та підцентрів обслуговування
 
Розвиток центру міста планується здійснити за рахунок реконструкції території – винесення житла з СЗЗ та знесення одноквартирного житлового фонду. На захід від території металургійного заводу за рахунок зміни функції та реконструкції існуючої малоповерхової забудови, пропонується створити діловий центр. Великі комплекси обслуговування планується розмістити в районі обвідної дороги навколо Донецька (ділянки 1,2,3 та 4).
 
Систему підцентрів обслуговування за рахунок реконструкції малоцінного житлового фонду пропонується розмістити в Червоногвардійському районі вздовж вулиць, які мають вихід на Донецьк, а також в мікрорайонах нової забудови (ділянки 22, 23).
 
На містобудівний прогноз в північній частині міста в зоні розміщення багатоквартирної багатоповерхової та малоповерхової забудови (ділянки 17, 19. 20) планується творити новий центр району з повним комплексом обслуговування для мешканців нових мікрорайонів та прилеглих територій;
Центри та підцентри обслуговування намічено сформувати в районах одноквартирної індивідуальної та блокованої забудови (ділянки 14, 11, 6, 5, 8,4) та вздовж обвідної дороги –Проектна 3.
 
Низку об’єктів громадського обслуговування пропонується розмістити вздовж загальноміських та районних магістралей. На території промислових утворень також пропонується організовувати нові підцентри обслуговування.
 
Генеральним планом пропонується здійснити в місті будівництво Ділового центру „Бізнес-сіті” - єдиного багатофункціонального комплексу, що дозволить розширити, доповнити та поглибити функції міста у встановленні ділових зв’язків, розширенні гуманітарних, культурних, наукових, туристичних та інших міжнародних контактів.
 
Діловий центр Бізнес – сіті”, формується в прибережній зоні Макіївського моря і примикає до рекреаційної зони міста, культурно-ділова підзона буде знаходитися в північній частині Макіївського моря, 
 
Виробнича зона
 
Подальший розвиток виробничо-складського та комунального комплексу міста буде вестись за рахунок реконструкції та технічного переозброєння підприємств. Запропоновані в генеральному плані рішення по реструктуризації промислово-складських та комунальних територій спираються на пропозиції, надані в роботі ДП «Науково-дослілний та проектний інститут «Донецький Промбудпроект».-
 
На території Північно-західного промрайону передбачається:
- в першій промгрупі – розширення її території за рахунок розміщення регіонального полігону ТПВ та сміттєпереробного заводу, винесення недіючих залізничних колій, перепрофілювання недіючої ЦЗФ «Кальміуська» та хлібзаводу, рекультивація приодних відвалів;
- четверта промгрупа залишається без змін;
- друга, третя та п’ята промгрупи–розформовується після ліквідації відвалів, закриті підприємства перепрофілюються, недіючі колії виносяться.
 
На території Центрального промрайону передбачається:
- 5-А, шоста, сьома, восьма, тринадцята, чотирнадцята, 15, 16, 17, 20, 22, 27, 28. 29. 30   промгрупи в основному залишаються без змін, резервні майданчики пропонується використати під промислові та комунальні функції, відвали рекультивуються, харчові підприємства виносяться за межі профгруп, промисловий майданчик шахти Пролетарська –крута перепрофілюється;
- з дев’ятої профгрупи пропонується винести існуючий АБЗ;
- територія десятої профгрупи частково скорочується, за її межі виноситься склад ВР ЗАТ ММЗ;
- 11, 19, 23, 25, промгрупи розформовуються;
В 12 промгрупі практично всі підприємства підлягають реструктуризації для поліпшення їх екологічних складових;
 
На території Східного промрайону передбачається:
- 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41. 42 та 43 групи залишаються , СЗЗ від відвалу Калинівська-Східна зменшується до 300 м;
- 35 група підлягає перепрофілюванню під іншу функцію;
- територія 36. 38 промгруп скорочується за рахунок рекультивації існуючих відвалів;
- 39 промгрупа розформовується;
 
Резервні території для розміщення нових промислових, комунальних та складських об’єктів, та об’єктів, що виносяться за межі сельбищної території передбачені за рахунок ущільнення та впорядкування існуючої промислової забудови
 
Об’єкти логістики та об’єкти дорожного автомобільного сервісу пропонується розмістити вздовж обвідної дороги навколо Макіївки– Проектна 3 та в районі обвідної дороги навколо Донецька.
 
Рекреаційна та спортивна зони
 
Спортивно-розважальні центри та комплекси пропонується створити на базі вже існуючих спортивних об’єктів та нових, які планується розмістити в різних районах міста.
 
На північ від проспекту Генерала Данилова між вулицями Городецька та Проектна - 26 пропонується організувати великий спортивний парк, на півночі міста між вулицями Проектна 7, проектна 5 та Проектна 6 буде знаходитися парк, на території якого планується розмістити різноманітні заклади обслуговування спортивні майданчики та дитячі атракціони.
 
На півночі міста (с. Північне) навколо озер організується рекреаційна зона із закладами обслуговування, на північ від міського парку 50-річчя Жовтня, між вулицями Леніна, Ольховська, Руднєва та Проектна 48, планується нова паркова зона, північніше вулиці Проектна - 13, між вулицями Фізкультурна, Проектна - 54 та Кірова, розташовується ще один спортивний парк, який мостами та візуальними осями буде зв’язаний з парком Металургів.
 
На південь від вулиці Проектна 13 на старому териконі пропонується розмістити екстрім-парк, в який входять: екстрім-парк атракціонів, міні велотрек, відкритий та критий скейт-парк, скалодром, роледром, кафе, ресторан та велика оранжерея. Через парк каскадом спускаються декоративні водоймища, які облаштовані спеціальними майданчиками для рибальства та тихого відпочинку.
 
В південній частині міста на вільних від забудови територіях вздовж вулиці Проектна 2 розташовується загальноміська паркова зона, далі на південь, вздовж вулиці Проектна 20, на відокремленій ділнці розміщується гольфклуб з приватними віллами та паркінгом для гольфкарів.
 
Між вулицями Проектна 20, Проектна 2 та Проектна 23 планується розмістити Зоологічний парк.
 
На схід від зоопарку, вздовж вулиці Проектна 23, розташовано мотодром, на південь вздовж вулиці Проектна 23 розташовується ділянка зі спеціальними спорудами стрільби з луку. Поруч розміщується комплекс для проведення історичних ігор, на території якого розташовується фортеця, різноманітні майданчики, а також заклади обслуговування, ресторани, кафе, тощо.
 
Зона зелених насаджень –формується з існуючих зелених масивів і лісових насаджень, які в межах міста передбачено перетворити в лісопарки, парків, бульварів, озеленених проходів. Проектом передбачено озеленення вздовж водотоків та водойм, створення своєрідної зеленої «підкови» навколо центру міста, озеленення та укріплення ярів та підроблених територій, озеленення териконів, які неможливо переробити з тих чи інших причин, та організацію зелених проходів вздовж вулиць, які створюють єдину систему, своєрідний екологічний каркас міста. Надаються також пропозиції по створенню та благоустрою санітарно-захисних зон.
 
Пропонується реконструювати та розширити парк 50-річчя Жовтня, що розташований в центрі міста, між просп.Леніна, вул.Ольховська, Паркова, Соціалістична, Молокова, організовується парк на базі зелених насаджень по вул.Кірова (на захід від ММЗ), створюється зелена зона навколо Макіївського моря.
 
Між вулицями Героїв Сталінграду, Проектна - 7, Проектна - 53 та вулицею Кошового – розміщується проектна паркова зона.
 
Ще одна проектна паркова зона розташовується в центральній частині міста, між вулицями Вознесенського, Проектна - 27 та Автотранспортна
 
Проектний парк розміщується на новій вільній від забудови території між вулицею Проектна - 5, Проектна - 32, Проектна - 26 та житловою забудовою вздовж вулиці Щербакова.
 
Пропозиції по використанню породних відвалів вугільних шахт та збагачувальних фабрик
 
В роботі «Комплексна оцінка промислово-виробничих територій м.Макіївки та перспективи їх розвитку» («Донецький Промбудпроект») породні відвали розглядаються в якості техногенних родовищ, що підлягають переробці. Завдяки новітнім технологіям території, що знаходяться сьогодні під відвалами, пропонується поступово вивільняти, при цьому, з існуючих на території міста відвалів пропонується видобувати рідкоземельні метали та глиноземи. Крім того, пропонується використовувати теплову енергію териконів, що горять, в якості енергетичних ресурсів. Пропонується рекультивувати такі відвали та терикони на території Макіївки:
- Відвали ш. №6 "Бутівська", відвал на захід від поз. 23, відвал на південь від промгрупи 3, відвали ВАТ "МКХЗ" та ЗАТ "ММЗ, відвал ш. 6-14, відвали ВАТ "МКХЗ" та ш. ім. Батова, відвал ш. Жовтнева, відвал ш. Гірник -95, відвал ш.№34, відвал ш. №44, відвал ш.Капітальна, відвал ш.ім.Леніна, відвал ш.Калинове №4, відвали ш. Калинове №2, відвал №5 ш.ім. Кірова, відвал ш.№17, відвал ш.№13-біс, відвал без назви (ЗФ "Антрацит"), відвали №2 ш.ім. Кірова, відвал ш.Совєтська, відвал №1, 2 ш.№21, терикон ш."Берестовська" №2, терикон ш.№12-13, терикон ш. «Красногвардійска».
- Відвал ш. №21 та відвал ш. Ганзовка №2 - рекомендовано для використання тепла, відвал ш.Гірник-95 - забороняється для подальшої відсипки, відвал ш. ім.Леніна – залишається для добування теплоенергії.
 
Для породного відвалу ЦЗФ "Пролетарська" розроблено проект реконструкції.
 
Нове міське кладовище передбачається розмістити на двох ділянках:
- в південно-західній частині міста на землях Макіївської міської ради, що включаються в перспективну межу міста;
- в східній частині міста, на території, що прилягає до обвідної дороги – Проектна-3, на землях Макіївської міської
ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
 
Об’єми житлового будівництва визначалися виходячи із:
- територіальних ресурсів міста;
- забезпечення перспективному населенню міста необхідних стандартів житлових умов.
 
Розраховані об’єми житлового будівництва, передбачені генеральним планом на розрахунковий період, становлять 3650 тис. м2 загальної площі квартир ( 39,14 тис квартир та одноквартирних будинків), в тому числі:
- багатоквартирне житлове будівництво – 2560 тис м2 (32,0 тис. квартир);
- одноквартирне житлове будівництво садибного типу -900 тис. м2 (5.9 тис. будинків);
- одноквартирне блоковане житлове будівництво - 190 тис. м2 ( 1,24 тис. будинків).
 
Для розміщення житлового будівництва на розрахунковий період передбачено 1153 га, в тому числі:
багатоквартирного -353 га, садибного типу -735 га, блокованого -65 га.
 
Генеральним планом передбачена реконструкція ветхого житлового фонду, а також винесення житлового фонду із санітарно-захисних зон промислових підприємств та інших об’єктів - всього близько 185 тис. м2 житлового фонду ( в тому числі 89,0 тис м2 – багатоквартирного, 96,0 тис. м2 – садибного) .
На містобудівний прогноз передбачено додатково будівництво 5750 тис м2   на території в тому числі: багатоквартирного – 440 т.м2 (439 га), садибного – 1600 тм2 (1117 га), блокованого 110 т.м2 ( 34 га).  
3,8 м2 /особу, що значно нижче нормативного показника (21,4 м2 на особу). 
 
Генеральним планом передбачено створення парків та скверів загального користування загальноміського значення та житлових районів, а також озеленення територій центрів обслуговування житлових районів та центрів загальноміського значення.
Територія парків та скверів на кінець розрахункового періоду становитиме 1043 га, із яких озеленені території – 806 га, в тому числі:
- існуючі парки та сквери -173 га ( з них озеленені території 140 га)
- передбачені генеральним планом парки та сквери - 870 га (з них озеленені території 700 га).
Забезпеченість населення територіями парків та скверів складе на розрахунковий період 28,2 кв. м/жителя, в тому числі озелененими територіями загального користування  - 21,8 кв. м/жителя.
 
Перелік парків і скверів, передбачених генеральним планом
 
Місце розташування
Територія парків та скверів, га
В тому числі озеленені території, га
Червоногвардійський район
1
На північ від вул. Давиденко (в районі вул. Уборевича)
8,0
6,5
2
На північ від пров. Брикетний
11,0
8,5
3
Між обхідною дорогою та каскадом озер
25,5
20,0
4
Вздовж каскаду озер
50,0
40,0
5
В районі вул. Туполєва-пров. Тріумфальний
4,5
4,0
Всього
99,0
79,0
Кіровський район
6
На північ від вул. Гастелло
17,0
15,0
7
На північ від вул. Кошового
5,0
4,0
8
На південь від вул. Спортивна
25,0
21,0
9
Вздовж струмка в районі вул. Дружби
10,0
8,0
10
Вздовж струмків на північ від с. Красна Горка
40,0
32,0
Всього
97,0
80,0
Центрально-міський район
11
Вздовж каскаду озер
105,0
80,0
12
Озеленення ділового центру в районі Макіївського моря
31,0
22,0
13
Парк в районі Макіївського моря
41,0
32,0
Всього
177,0
134,0
Совєтський район
14
Вздовж річки ( район вул. Гурова)
135,0
100,0
15
Район с. Ханжонково
20,0
16,0
Всього
155,0
116,0
Гірняцький район
16
Вздовж р. Грузька ( район с. Берестовка та Красна Горка)
86,0
68,0
17
На південь від вул. Університетська ( між с. Осипенко та Побєда)
27,0
22,0
18
В районі передбаченого генпланом торгівельно-розважального комплексу ( містечко розваг, зоопарк, торгівельні заклади) – озеленення комплексу та створення парків навколо комплексу
86,0
77,0
19
На південь від с. Осипенко ( район вул. Автотранспортна)
11,5
9,0
20
Район ділянок нового житлового будівництва № 8.7, 8.8, та 9.1.
13,0
11,0
21
Район Пролетарка Крута ( вул. Аральська)
24,5
20,0
22
Район ділянок нового житлового будівництва № 5.1.
30,0
25,0
23
На схід від п. Холодна Балка
13,0
11,0
Всього
291,0
243,0
24
На ділянках нового житлового будівництва в усіх районах міста ( див табл.. № 5.8.2.)
51,0
48,0
Разом
870,0
700,0
 
 
Відповідно до Закону України „Про охорону культурної спадщини”, місто Макіївка входить до переліку історичних міст України.
 
Межі охоронних зон пам’яток культурної спадщини та режими використання відповідних територій визначаються в роботі «Розроблення історико-архітектурного опорного плану м.Макіївка і охоронних зон пам’яток архітектури», що виконана Центром історико-архітектурних досліджень Донбаської національної академії будівництва і архітектури. м.Макіївка). Рекомендації даної роботи були використані при розробленні генерального плану.
 
При розробці генерального плану враховувались вимоги пожежної безпеки у відповідності з розробленими Міністерством внутрішніх справ України „Правилами пожежної безпеки України”
 
Проектом передбачається містобудівні та спеціальні протипожежні заходи.
 
До містобудівних заходів відносяться:
- житлові утворення, що формуються, передбачається розділити системою магістралей;
- розміщення пожежних депо, які обслуговують місто, таким чином, щоб радіус їх обслуговування не перевищував 3 км (по вулицях) і охоплював всю територію міста.
 
Відповідно до розрахунку, необхідна кількість пожежних машин на перспективу складе 51 пожежих машин проти 29 машин на існуючих пождепо, що обслуговують населення. 
 
Генеральним планом запропоновано розміщення нових пожежних депо:
- в північно-східному районі міста, на перехресті вул. Руднєва і вул. Проектна-38 ( район шахти ім.. Бажанова);
- в південно-західній частині міста, по вул. Проектна-2 ( район шахти Глибока);
- в південно-східній частині міста, по вул. Проектна-60 ( район шахти Пролетарська Крута).
 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА
 
Територія м. Макіївки в існуючих межах становить 18,7 тис.га
Генеральним планом передбачено включити в перспективні межі міста 8806 га, в тому числі:
- 7013,0 га – землі Макіївської міськради;
- 1793,0 га - частина землі Шахтарського району;
 
Територія м. Макіївки в перспективній межі становитиме 27486га.
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
  
Зовнішній транспорт
На перспективу передбачається:
 В межах території, що прилягає до м.Макіївки намічено проходження автомобільних і залізничних транспортних коридорів за напрямком:
1/ залізничні, що реконструюються:
- ЧЕС з відгалуженнями – Рені – Ізмаїл – Одеса – Колосівка – Помічна – Знам’янка – Дніпропетровськ – Ясинувата – Квашине, Донецьк – Маріуполь;
- Європа – Азія Мостиська – Львів – Здолбунів – Козятин – Фастів – Знам’янка – Дніпропетровськ – Красна Могила;
2/ автомобільний,
       а/ що реконструюється:
- Європа – Азія – Краківець – Львів – Рівне – Житомир – Київ – Полтава – Харків – Дебальцеве – Ізварине;
- ЧЕС - Рені – Ізмаїл – Одеса – Миколаїв – Херсон – Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Новоазовськ;
б/ що передбачений до будівництва:
- Європа – Азія – Косини – Івано-Франківськ – Тернопіль – Вінниця – Кіровоград – Дніпропетровськ – Донецьк – Ізварине;
 
Залізничний транспорт
На перспективу передбачається:
1. з метою підвищення пропускної спроможності залізничних ліній в межах передмістя м.Макіївки передбачено електрифікувати ділянки залізничних ліній, а саме:
- Яснувата – Моспіно – Іловайськ;
- Волноваха – Комиш-Зоря.
Крім того, намічені заходи:
- ст.Кринична (ділянка колії між стрілками №9-№71) – заміна скріплень, робота машини ТЛ.
 
2. Реконструкція залізничного вокзалу «Макіївка».
 
3 Упорядкування малодіяльних під’їзних колій у промислових районах міста;
 
4. Ліквідація 3346 м під’їзних залізничних колій до промислових підприємств, що ліквідуються.
 
3. Будівництво шляхопроводу -залізничний переїзд «км 1113 перегону ст.Макіївка-ст.Кринична», розташованого на автодорозі між м.Макіївка та с.Ясиновка Ясинуватської дистанції путі;
 
Автомобільні дороги і автотранспорт
 
На перспективу передбачається
1. Для організації під’їздів з м.Макіівки до міжнародного транспортного коридору Европа-Азія (нов) – будівництво трьох територіальних автодоріг з виходом до МТК в районі населених пунктів Ясинівка та Кіровське.
2. Для виносу транзитних потоків автотранспорту з центральної частину м.Макіївки
- будівництво нової ділянки національної дороги Н-21-Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк за параметрами І технічної категорії, довжиною 17км;.
- будівництво перемички – магістралі загальноміського значення від Харцизька до Межевого з примиканням до нової ділянки дороги Н-20.
3. Будівництво автостоянок для відстою великовантажного автотранспорту та та охороняємих, облаштованих автостоянок для приватного легкового автотранспорту на підходах до міста
4. Будівництво нового автовокзалу та 2 автостанцій для обслуговування перевезень пасажирів у всіх видах сполучення, реконструкція існуючих автостанцій.
5.Розміщення на території Макіївки транспортно-складських комплексів.
6. Розвиток мережі комплексів автосервісу різного рангу уздовж обвідної дороги  та на під’їздах до міста.
 
Вулична мережа
На розрахунковий строк та містобудівний прогноз генеральним планом передбачено:
- Організація обвідної дороги навколо Макіївки (з півдня та сходу – Проектна -3);
- реконструкція вулиць Магістральної, Автотранспортної, Городецької – для розвантаження просп..250-річчя Донбасу – Генерала Данилова;
- будівництво нових та реконструкція існуючих вулиць загальноміського та районного значення, розширення проїжджих частин вулиць, будівництво нових та впорядкування існуючих житлових вулиць
 
Генеральним планом передбачається будівництво та реконструкція наступних магістральних вулиць загальноміського значення:
- вул. Лебедева – вул. Щербакова – проектна 1
- вул. Магістральна – проектна 2 (до вул. Шевченка)
- проектна 3 – вул. Шевченка – проектна 3
- вул. Советська – проектна 4
- проектна 5
- (від вул. Леніна) проектна 6 – вул. Грибоєдова (до виходу на вул. Кірова)
- (від вул. Леніна) проектна 7 (Донецька окружна)
- (від вул. 250-річчя Донбасу)проспект Червоногвардійський – вул. Свободи – вул. Бестужева – вул. Водна – вул. Ушакова (до виходу з міста)
- проектна 9
- проектна 10
- (від вул. Проектна 10) вул. Давиденка (до виходу з міста)
- вул. Солнечна – вул. Пугачева – вул. Перемоги – вул. Крилова – вул. Антропова - проектна 12 – вул. Чайковського (до вул. 250-річчя Донбасу)
- (від вул. Бестужева) вул. Беломорська – вул. Таращанська – вул. Трамвайная – проектна 13 – вул. Театральна (до просп. 250-річчя Донбасу)
- проектна 14
- вул. Кірова – проектна 15 – вул. Кірова – вул. Чехова
 
Необхідно збудувати наступні ділянки магістральних вулиць загальноміського значення.
- Проектна 1, довжина ділянки для будівництва 3,0 км.
- Проектна 2, необхідно збудувати 10,1 км
- Проектна 3, довжина ділянки будівництва 7,3 км
- Проектна 4, необхідно збудувати 1,0 км
- Проектна 5, довжина ділянки для будівництва 8,9 км
- Проектна 6, необхідно збудувати 6,6 км
- Проектна 7, довжина ділянки будівництва 6,4
- Проектна 10, необхідно збудувати 1,6 км
- Проектна 13, довжина ділянки будівництва 0,8 км
- Проектна 14, необхідно збудувати 2,8 км
- Проектна 15, довжина ділянки будівництва 0,5 км
 
Всього на розрахунковий період додатково до існуючих магістральних вулицях загальноміського значення слід збудувати і реконструювати 126,9 км. Загальна протяжність магістральних вулиць загальноміського значення складе 220,7 км.
 
На кінець розрахункового строку загальна протяжність проектних магістральних вулиць районного значення складе 227,7 км, загальна протяжність магістральних вулиць районного значення складе 345,6 км,
 
Штучні споруди
 
Передбачається будівництво таких розв’язок в різних рівнях
 
Вулиці, на перетині яких пропонується влаштувати транспортні розв’язки
Категорії цих вулиць
Сумарна інтенсивність руху, авт/год.пік
Примітка
1
Проектна 10 та Проектна 12
магістральні вулиці загальноміського значення
4800
розв’язка в двох рівнях
2
вулиця Балканська, вул. Сніжна, вул. Тимірязівська Донецька об’їзна
дві магістральні вулиці загальноміського значення та дві магістральні вулиці районного значення
4300
розв’язка в двох рівнях
3
вулиця Проектна 15, вул. Репіна, вул. Сінна, вул. Енгельса, Проектна 2, Проектна 30
чотири магістральні вулиці загальноміського значення та дві магістралі районного значення
6200
розв’язка в двох рівнях
4
Проектна 2 та Проектна 3
дві магістральні вулиці загальноміського значення
3400
розв’язка в двох рівнях
5
вул. Мічурина та Проектна 3
дві магістральні вулиці загальноміського значення
3600
розв’язка в двох рівнях
6
Проектна 1, Проектна 3, вул. Кірова
три магістральні вулиці загальноміського значення
3800
розв’язка в одному рівні, саморегульована
7
вул. Кірова, вул. ХХ партз’їзду, вул. Жовтнева, Проектна 4
дві магістральні вулиці районного значення та дві магістральні вулиці районного значення
4800
розв’язка в двох рівнях
8
Донецька об’їзна, Проектна 14
дві магістральні вулиці загальноміського значення
4900
розв’язка в двох рівнях
9
Проектна 14 та Проектна 2
дві магістральні вулиці загальноміського значення
3200
розв’язка в одному рівні, саморегульована
10
По проспекту Леніна
магістральна вулиця загальноміського значення
2200
шляхопровід через залізницю
11
вул. 50-річчя СРСР
магістральна вулиця районного значення
1400
шляхопровід через залізницю
12
Донецька об’їзна, Проектна 49
магістральна вулиця загальноміського значення та магістральна вулиця районного значення
4200
розв’язка в двох рівнях
 
Передбачається побудувати 10 мостових переходів через водні перешкоди.
 
Вулиця, на якій розміщено мостовий перехід
Річка, через яку проходить мостовий перехід
Довжина мостового переходу
1
Проектна 35
-
31
2
Проектна 26
-
50
3
Проектна 5
В. Ігнатова
49
4
Проектна 5
Калинова
46
5
Можайського
Ігнатова
25
6
Воровського
Суха Калинова
24
7
Проектна 2
-
15
8
Проектна 45
-
35
9
Проектна 45
-
25
10
Проектна 45
-
30
 
Міський пасажирський транспорт
  
На розрахунковий строк загальна протяжність мережі масового пасажирського транспорту (тролейбус+автобус) по осям магістральним вулицям складе 493,5 км. Щільність мережі масового пасажирського транспорту складе 1,88 км/км2.
Нові проектні лінії руху тролейбусів пройдуть по наступним магістральним вулицям:
- Проектна 56, від вул. Проектна 6 до проектного мікрорайону, протяжність ліній руху тролейбусів по цій магістралі складає 1,3 км
- Проектна 6, від вул. Проектна 56 до просп. Леніна, протяжність ліній руху тролейбусів по цій магістралі складає 8,3 км 
- вул. Театральна, від просп. Леніна до вул. Проектна 13, протяжність ліній руху тролейбусів по цій магістралі складає 0,5 км 
- Проектна 13, від вул. Театральної до вул. Трамвайної, протяжність ліній руху тролейбусів по цій магістралі складає 0,6 км
- вул. Беломорська – вул. Таращанська – вул. Трамвайная, протяжність ліній руху тролейбусів по цій магістралі складає 11,5 км
 
Загальна протяжність ліній руху тролейбусів на розрахунковий строк складе 36,7 км, щільність тролейбусної мережі складе 0.14 км/км2.
 
Розвиток автобусного транспорту передбачається за такими основними принципами:
- забезпечення пішохідної доступності до ліній руху автобусів всієї сельбіщної території міста
- охоплення автобусним сполученням всіх проектних майданчиків будівництва
- використання сучасного, для кожного періоду, рухомого складу різної ємності
 
На кінець розрахункового строку загальна протяжність ліній руху автобусів складе 456,8 км, щільність автобусної мережі складе 1,74 км/км2.
 
На розрахунковий строк загальна протяжність мережі масового пасажирського транспорту (тролейбус+автобус) по осям магістральним вулицям складе 493,5 км. Щільність мережі масового пасажирського транспорту складе 1,88 км/км2.
 
 
Для забезпечення паливом автомобілів на розрахунковий строк необхідно додатково до існуючих звести ще 12 АЗС по 4 колонки на кожній.
 
На розрахунковий строк додатково до існуючих слід звести 31 СТО по 8 постів на кожному. 
  
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Передбачається оздоровлення навколишнього середовища за рахунок:
- суттєвого зменшення техногенних навантажень на навколишнє природне середовище (зниження викидів, зменшення скидів та обсягів відходів, розширення зеленої зони міста тощо) шляхом запровадження нових сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробничому комплексі міста, загальної його модернізації;
- екологічно зорієнтованої трансформації промислово-комунального комплексу;  ліквідації недіючих виробництв,
- впровадження безвідходних технологій виробництва;
- розроблення санітарних паспортів всіх шкідливих в екологічному відношенні об’єктів, технічних проектів благоустрою та озеленення їх СЗЗ;
- реконструкції, технічного переоснащення діючих та перспективних вугледобувних та вуглепереробних підприємств з налагодженням процесів утилізації шахтного метану; забезпечення всіх вентстовбурів метанопоглинаючим (а також шумозахисним) обладнанням;
 - запровадження комплексної переробки та утилізації породних відвалів з налагодженням видобування кольорових металів з послідуючою рекультивацією, озелененням території; організація промислового видобування альтернативних видів палива та енергії;
 - подальшого розвиту та удосконалення системи водопостачання та водовідведення, вдосконалення системи санітарного очищення міста
- територіально-планувальної організація міста з - урахуванням всіх планувальних обмежень;
- вдосконалення транспортної мережі, організація об’їзної дороги, магістралей –дублерів для виведення транзитного транспорту за межі сельбищних територій;
- раціональної організації та впорядкування виробничих територій;
- винесення екологічно шкідливих об’єктів за межі житлової забудови;
- винесення із санітарно-захисної зони в екологічно сприятливий район об’єктів харчової галузі, які знаходяться в СЗЗ промпідприємств І-ІІІ класу шкідливості;
- організації санітарно-захисних зон діючих виробничих, комунальних та транспортних об’єктів, зменшення за рахунок цього кількості населення, що проживає в СЗЗ;
- рекультивація, озеленення та використання територій відвалів та териконів;
- озеленення території міста.
Охорона водного середовища. Для поліпшення екологічних характеристик водних об’єктів запроектовано розчищення ставків, озеленення та благоустрій прибережних смуг, екологічна реабілітація водойм та р.Грузька, реконструкція очисних каналізаційних споруд, прокладання мережі зливової каналізації та будівництво очисних споруд зливових стоків
Охорона ґрунтів. Для усунення джерел забруднення ґрунтів запроектовано будівництво нового полігону та сміттєпереробного заводу на Григор’ївських відвалах; ліквідація несанкціонованих звалищ, рекультивація та санітарне оздоровлення цих територій; будівництво полігону для промислових відходів, рекультивація земель, що звільняються з-під промислових відходів, біологічна рекультивація земель.
Охорона природних ландшафтів. Запропоновано комплекс заходів щодо відновлення рослинного покриву та формування єдиної екологічної мережі
 
Пріоритетними завданнями для оздоровлення та оптимізації міського середовища є:
- модернізація підприємств металургійної та вугільно-добувної галузей з метою запровадження технологічних заходів, спрямованих на зниження забруднення повітря викидами виробничого комплексу та зменшення територій СЗЗ;
- запровадження заходів з покращення поводження з виробничими відходами (утилізація, знешкодження, ліквідація тощо); реабілітація порушених територій;
- запровадження заходів щодо екологізації звалищ ТПВ, утилізації та переробки цих відходів;
- зменшення забруднення водних джерел;
- забезпечення населення якісною питною водою;
- збільшення площ зелених насаджень загального користування та створення природних заповідних територій.
ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
 
Водопостачання
Джерелом водопостачання м. Макіївка приймається поверхневі води каналу Сіверський Донець – Донбас (для господарсько-питного та технічного водопроводу). Підземні води (для технічного водопроводу). У якості резервного – Макіївське водосховище.
Водопостачання міста передбачається централізованим комунальним водопроводом по існуючій на цей час схемі з виконанням заходів по її реконструкції та модернізації..
Основні заходи щодо удосконалювання і розвитку систем водопостачання міста включають:
- Модернізації технології очищення води на фільтрувальній станції з метою підвищення рівня водопідготовки.
- Впровадження сучасних альтернативних методів знезаражування води (гіпохлорид натрію, ультрафіолетові лампи, тощо).
- Впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу промпідприємств, запровадження водозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, створення замкнутих систем водокористування підприємств, розроблення і здійснення кожним підприємством водозберігаючих і водоохоронних заходів.
- Удосконалення систем лімітування і моніторингу витрат і якості води, ліквідацію втрат та непродуктивних витрат води.
- Облаштування житлового фонду водомірами і регуляторами тиску.
- Ліквідація витоків і непродуктивних витрат води та інше.
- Участь у розвитку регіональної системи водопостачання для забезпечення міста надійними джерелами госппитного і технічного водопостачання.
- Повне устаткування житлового фонду системою водопостачання.
- Впровадження автоматизованої системи управління водопровідним господарством.
- Реконструкція водопровідних мереж міста з впровадженням пластикових труб.
- Удосконалювання системи подачі і розподіли води по території міста будівництвом нових і перекладкою амортизованих водоводів і мережі, реконструкцією підвищувальних станцій.
 
Першочергові заходи щодо реконструкції і розвитку системи водопостачання міста Макіївки:
- Розробка проектів зон санітарної охорони об'єктів водопостачання.
- Впровадження заходів проекту оптимізації системи водопостачання в розрізі районів.
- Реконструкція водопровідної насосної станції мікрорайона «Зелений – 3» м.Макіївка.
- Реконструкція підземного джерела сел. Високе.
- Будівництво водопровідного вузла для сел. Макіївка Західна.
- Автоматизація та діспечерізація усіх ВНС.
- Обладнання усіх ВНС двома енергетичними вводами.
- Реконструкція насосних станцій: ВУ№21, ВНС«Восточний – 1», ВУ№1, ВНС «Строітель», ВНС «Першотравнева», ВНС«Холодна балка», ВНС с. Комунар, ВНС с.Нижня Кринка, ВНС по вул. Чернишевського, ВНС с. Пролітарське, ВНС по вул. Паріжська комуна.
- Будівництво водопровідного вузла для с. Маяк, Калова.
- Автоматизація та діспечерізація водопровідних насосних станцій.
- Реконструкція мереж водопроводу с. Путь Ілліча Ø160мм довжиною 2,85км.
- Реконструкція мереж водопроводу сел. «Об'єдіньоний» Ø300мм довжиною 2,50км.
- Реконструкція розподільчих мереж водопроводу сел. «Об'єдіньоний» Ø200-100мм довжиною 2,50км.
- Реконструкція мереж водопроводу житлових будинків по вул. Лебедева Ø160мм довжиною 0,80км.
- Реконструкція водопроводу по вул. Гаврилова Ø300-100 мм довжиною 1,50км у Советському район.
- Реконструкція мереж водопроводу мікрорайону «Мирний» Ø160-300мм довжиною 3,00км у Гірницькому районі.
- Реконструкція мережі Ø100-200мм житлового масиву ім. Крупської.
- Реконструкція водопроводу по вул. Тріумфальної Ø300мм довжиною 1,45км.
- Реконструкція водопроводу від «Північних» резервуарів до вул.250 річчя Донбасу Ø500мм довжиною7,00км.
- Реконструкція водопроводу по вул. Тичини Ø200мм довжиною 1,25км.
- Реконструкція мереж водопроводу кварталу№945, Ø200-100мм довжиною 3,50км у Гірницькому районі.
- Реконструкція водопроводу від ВНС«Зелений-3» до пр. Г. Данилова, Гірницького району Ø500мм довжиною 1,30км.
- Реконструкція мереж водопроводу сел. «Красна Зірка» Ø200мм довжиною 2,50км.
- Реконструкція мереж водопроводу мікрорайону «Першотравневий» Ø300-100мм довжиною 3,50км у Советському районі.
- Реконструкція розподільчих водопровідних мереж сел. Восточний Ø200-100мм довжиною 3,00км у Червоногвардійському районі.
- Реконструкція розподільчих водопровідних мереж сел. ім. Горького Ø200-100мм довжиною 3,00км у Червоногвардійському районі.
- Реконструкція розподільчих водопровідних мереж мікрорайону «Сонячний» Ø300-100мм довжиною 4,00км.
- Розподільчі водопровідні мережі – реконструкція -16,60км.
- Установка регуляторів тиску.
- Установка приладів обліку.
- Установка перетворювачів струму на обладнані ВНС.
- Реконструкція водопровідних   мереж Червоногвардійського району м. Макіївка
- Придбання та оновлення автотранспортної техніки: аварійних та ремонтних машин та механізмів – 80 одиниць, екскаваторів – 10 одиниць.
- Будівництво нових мереж водопроводу ( 92,00км)у районах першочергової забудови.
- Реконструкція МФС: змішувачів відстійників, фільтрів, РЧВ та насосних станцій.
- Реконструкція водогонів від МФС до НС «Північна», довжиною 7,00 км.
- Проведення робот по оптимізації роботи НС «Північна».
- Реконструкція з заміною обладнання та ЛЕП – 6кВ на НС «Північна».
- Розробка (корегування) спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання м. Макіївка (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, встановлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації їх.
Водовідведення
Розрахунковий об'єм стічних вод міста Макіївки на розрахунковий строк – 203,9 тис.м3/добу.
Відведення розрахункового об'єму стічних вод передбачено централізованою комунальною каналізацією по існуючій схемі на міські очисні споруди, Очищення повне, біологічне з доочищенням на біоставках. Скид існуючий.
Проектними рішеннями передбачено комплекс заходів по реконструкції та модернізації існуючих очисних споруд з розширенням .
Основні заходи щодо вдосконалення і розвитку системи водовідведення міста включають:
- Реконструкція каналізаційних очисних споруд з впровадженням новітніх технологій (будівництво нових споруд у межах існуючих території) з доведенням потужності до розрахункових потреб - 205,00 тис. м3/добу.
- Удосконалення технології очистки стічних вод, підвищення ефективності головних стадій її очищення та знезараження.
- Вирішення проблеми знешкодження та утилізації оброблених каналізаційних осадів.
- Розробка та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, в першу чергу по показникам якості, для забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічної очистки і доочистки.
- Модернізація системи водовідведення перекладкою амортизованих колекторів і мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій, дублюванням напірних колекторів, прокладкою самопливних колекторів.
- Будівництво самопливних мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової забудови та існуючої неканалізованої забудови.
- Забезпечення на кінець розрахункового строку генплану повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією
- Модернізація виробничої бази, удосконалення правових і економічних основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.
 
Першочергові заходи щодо реконструкції і розвитку системи водопостачання міста:
- Розробка проектів зон санітарної охорони об'єктів водовідведення.
- Реконструкція III черги каналізації м. Макіївка 1 пусковий комплекс, 2 пусковий комплекс з доведенням потужності до розрахункових потреб – 185,00 тис. м3/добу.
- Будівництво цеху по зневодненню мулу міських очисних споруд, розробка ПКД.
- Будівництво КНС та мереж сел. Криничанське м. Макіївки в т.ч. корегування проекту.
- Реконструкція ГКНС, КНС№8,9,13,7, 16 (Ганзовка), 3-а, КНС Н-Кринка№1,2,5,6.
- Автоматизація та диспетчеризація каналізаційних насосних станцій.
- Реконструкція компресорної станції міських очисних споруд.
- Обладнання КНС та очисних споруд двома енергетичними вводами.
- Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Базарна Ø600мм довжиною 0,25км.
- Реконструкція каналізаційного колектору 3-й розвантажний м. Макіївка Ø800-400 мм довжиною 6,80км.
- Реконструкція каналізаційного колектора сел. Путь Ілліча Ø200мм довжиною 1,60км.
- Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Дунайської Ø400мм довжиною1,10км.
- Реконструкція каналізаційних мереж Ø400-200 Червоногвардійського району м. Макіївка, довжиною 3,00км.
- Реконструкція мереж жилого масиву «Металургів» Ø800мм довжиною 1,10км.
- Реконструкція напірного колектору від головної насосної станції до вул. Балконської Ø1000 довжиною 1,40км.
- Реконструкція каналізаційного колектору від вул. Лебедєва до вул. Г.Данилова Ø300 довжиною 2,00км у Гірницькому районі.
- Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Шишкіна Ø200мм довжиною 1,30км у Гірницькому районі.
- Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Роздольна-Г.Данилова Ø300мм довжиною 1,20км у Гірницькому районі.
-  Будівництво нових мереж самопливної (33,60км) і напірної каналізації (8,65км), КНС (5од.) у районах першочергової забудови.
- Будівництво КНС з напірними колекторами довжиною 3,00км до Донецького самопливного колектору «Д» Ø1500.
- Реконструкція системи каналізування с. Н.Кринка: впровадження нових технологій очистки стічних вод на очисних спорудах, заміна на меньш енергоємне обладнання на КНС, перекладка самопливного колектору до КНС№2 – 1,30км, заміна напірних трубопроводів від КНС1 – 4,00км, від КНС2 –3,00 км.
- Розробка (коригування) спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водовідведення відповідно до нових рішень генерального плану міста по складу, кількості і розміщенню споживачів, встановлення повного складу першочергових і перспективних заходів і економічного механізму реалізації їх.
 
Санітарне очищення
Територія існуючого міського полігону підлягає рекультивації та закриттю з розміщенням на її території сміттєсортувальної станції. Розміщення підприємства регіонального значення пропонується на території існуючого полігону м. Яснувата. Розробляється проект Fasep «Региональный полигон ТБО для городов Донецк, Макеевка, Ясиноватая, и Ясиноватский район».
 
Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення:
- Облаштування діючого полігону в відповідності до діючих санітарних та вимог природоохоронного законодавства.
- Поступова рекультивація існуючого міського полігону.
- Забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів.
- Впровадження системи роздільного збирання, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об'ємів вивозу і поховання відходів.
- Будівництво підприємств промислової переробки твердих побутових відходів.
- Будівництво сміттєсортувальної станції.
- Модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення.
 
Першочергові заходи щодо вдосконалення та розвитку санітарної очистки міста:
- Забезпечення централізованою планово-регулярною санітарною очисткою усіх районів міста.
- Розробка проекту підприємства по переробки ТПВ та сміттєсортувальної станції.
- Придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення.
- Розробка проекту по рекультивації міського полігону ТПВ.
- Придбання та установлення нових контейнерів.
- Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення міста (після затвердження генерального плану) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану міста, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, скорочення площі полігону ТПВ, зменшення транспортних витрат тощо.
Дощова каналізація
Схемою дощової каналізації передбачено розширення існуючої дощової мережі з будівництвом нових головних та магістральних колекторів. На площадках багато- та середньоповерхової забудови передбачено закриті мережі дощової каналізації, а на площадках садибної забудови – відкриті канали та лотки.
Усі існуючі випуски дощової каналізації ліквідуються та підключаються в проектну мережу і подаються до проектних очисних споруд, в разі неможливості підключення на випуску, передбачено будівництво очисних споруд.         
На проектний період передбачається влаштування:
- дощової каналізації - близько 173 км;
- напірної дощової каналізації - близько 0,8 км;
- насосних станцій – 1 об’єкт;
- очисних споруд - 30 об’єктів.
 
 
Загальне розрахункове навантаження житлового фонду: на розрахунковий строк – 129,9 тис. кВт; на першу чергу 57,4 тис. кВт.
 
Генеральним планом пропонується:
на І чергу
1. Ввести в експлуатацію ПС 110/6кВ «Жемчужна»,
2. Згідно до рішень генерального плану м. Донецька необхідно:
- завершити будівництво ПС 110/10кВ «Перемога»;
- побудувати ПС 110/10кВ «Шахтобудівельник»
3. Провести реконструкцію на підстанціях: ПС 110/6кВ «Пролетарська» та ПС 35/6кВ «Щегловка».
4. Модернізацію силового устаткування на ПС «Новомакіївка».
- на розрахунковий період:
1.Побудувати нову ПС 35/6кВ «Будьонівка».
2. Провести реконструкцію ПС 35/6кВ «ППС Донбас» із переведенням її на номінальну напругу 110кВ, існуючу ПЛ-35кВ «Чайкине-330кВ – ППС Донбас» демонтувати.
3. Побудувати ПС 110/10кВ «м/р Столичний».
4. Провести реконструкцію на ПС «Скіф» та ПС 35/6кВ «Калиново-Східна»;
5. Виконати реконструкцію обладнання ВРП-35кВ на ПС «Будьонівка-Глибока» та модернізацію обладнання на ПС 35кВ «Сонячна». Провести реконструкцію з розширенням та заміною обладнання на підстанціях: «Мушкетово-Заперевальна №2» та «Ігнатівка».
6. Винесення ліній 330-220-110-35кВ за межі зони житлової забудови чи переведення їх у кабельне виконання:
7 Будівництво необхідної кількісті розподільчих пунктів 10-6кВ (РП-10-6кВ), трансформаторних підстанцій 10-6/0,4кВ (ТП-10-6/0,4кВ), мереж 10-6кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення.
 
Газопостачання
 
Орієнтовні величини річних витрат природного газу, за умови 100% газифікації міста, на кінець освоєння проектного періоду, становитимуть 612,72 млн.м3 , на першу чергу - 503,16 млн.м3.
 
Перспективний розвиток газифікації м.Макіївки, у тому числі ділянок нового будівництва, намічено шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків,
 
В цілому для газопостачання споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови, проектом пропонується будівництво 27од. ГРП (ШРП) та прокладання близько 56,0км розподільчих газопроводів високого, середнього тисків, в тому числі на першу чергу – 9од. ГРП (ШРП) та 18,5км газопроводів.
 
Теплопостачання
 
Розрахунковий сумарний тепловий потік для житлово-комунального сектору, на розрахунковий період складе близько 870,87МВт, в тому числі по ділянках нового будівництва – 295,10МВт.
Передбачається модернізації існуючих джерел теплоти з використанням котлоагрегатів сучасного типу, впровадження енергозберігаючих технологій, повна автоматизації котлів найбільш перспективних котелень з урахуванням можливості маневрування використання більш економічного виду палива, виведення з експлуатації морально застарілих, малоефективних котелень. Теплопостачання нових об’єктів, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих джерел теплоти, пропонується здійснювати через застосування модульних (дахових, блочних транспортних) котелень, або систем поквартирного опалення.
Для покриття додаткового теплового потоку, по ділянках нового будівництва зі значним тепловим потоком, за варіантом систем помірно-централізованого теплопостачання – сукупність джерел теплової енергії потужністю від 3 до 20 Гкал/год і магістральних та/або місцевих (розподільчих) теплових мереж, на розрахунковий період намічено побудувати 13 котелень потужністю до 23,0МВт і прокласти близько 8,0км теплових мереж, в тому числі на першу чергу – 8 котелень та близько 3,4км теплових мереж.
 
 
Гідротехнічні заходи
 
Генеральним планом передбачається здійснювати:
- захист території від підтоплення
- протизсувні заходи
- регулювання стоку русел річок і струмків
- розчистка водойм, ліквідація заболоченостей
- протиерозійні заходи;
- рекультивація порушених територій
- протипросідні заходи;
- протималярійні заходи.
Необхідно:
- виконати захист від підтоплення на окремих ділянках загальною площею біля 650,0 га, в тому числі невідкладно – 32,0 га.
- виконати протиерозійні заходи в межах міста на загальній площі 714,0 га.
- виконати благоустрій прибережної захисної смуги річки в межах міста – 15,54 км, на загальній площі біля 202 га.
- виконати розчищення русел рік в межах міста, загальною протяжністю 116,3 км, в тому числі на першу чергу - 14,0 км.
Загальна площа водойм, що підлягає розчистці складає біля 241,0 га.
Загальна площа території, яка підлягає рекультивації в межах міста, складає біля 633,8 га.
 

По Вашему мнению, как изменилось состояние городских дорог за последний год?


Хотели бы Вы иметь возможность сверить свои коммунальные платежи на нашем сайте?