Вівторок, 4 червня 2013 р.

  • Головна
  • Карта сайта
  • Написати лист

Підписка на розсилання новин:

Міський бюджетМАКІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
від 26.12.2012 № 33/1
Про міський бюджет на 2013 рік
Розглянувши рішення виконкому міської ради від 26.12.2012 № 1510 „Про проект міського бюджету на 2013 рік”, відповідно до норм Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами) та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755- VI (із змінами), керуючись Законом України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про доступ до публічної інформації”, ст.ст. 41,74 Статуту територіальної громади міста Макіївка, з метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, та поетапного запровадження елементів програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, міська рада вирішила:
1. Установити:
1.1. Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік в сумі 1129519,2 тис.грн., в тому числі за рахунок дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 179050,5 тис.грн., субвенцій з державного бюджету в сумі 354341,1 тис.грн., інших додаткових дотацій з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верстам населення в сумі 2441,8 тис.грн. та на надання вторинної медичної допомоги в сумі 155083,6 тис.грн., субвенцій з бюджетів міст обласного значення на виконання спільних заходів в сумі 510,2 тис.грн., коштів, що надходять до міського бюджету з селищних та сільського бюджетів в сумі 3902,2 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити в сумі 1056276,6 тис.грн., спеціального фонду 73242,6 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку 32788,2 тис.грн. згідно з додатком 1.
1.2. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів по міському бюджету в сумі 5000,0 тис.грн.
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік в сумі 1129519,2 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 1056082,6 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 73436,6 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку 32982,2 тис.грн. за функціональною структурою бюджету згідно з додатком 2, по головних розпорядниках коштів згідно з додатком 3 і по головних розпорядниках коштів у форматі програмно-цільового методу згідно з додатком 3-1.
3. Затвердити на 2013 рік обсяг міжбюджетних трансфертів та нормативи щоденних відрахувань дотації вирівнювання бюджетам сільської та селищних рад міського бюджету і кошти, що надходять до міського бюджету з селищних та сільського бюджетів відповідно до додатку 4.
4. Установити, що суми дотації вирівнювання з міського бюджету сільському та селищним бюджетам перераховуються Головним управлінням Державної казначейської служби України у Донецькій області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету, дотації вирівнювання і коштів переданих з бюджетів селищних рад, які надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду міського бюджету.
У разі, якщо суми перераховані Головним управлінням Державної казначейської служби України у Донецькій області не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку 4 до цього рішення, управління Державної казначейської служби України у м.Макіївці Донецькій області здійснює на підставі платіжних доручень міськфінуправління перерахування недоотриманої місячної суми дотації не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, за грудень до 25 грудня.
5. Встановити, що перерахування коштів у міський бюджет із селищних бюджетів здійснюється Головним управлінням Державної казначейської служби України у Донецькій області за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з нормативами щоденних відрахувань.
Обсяг перерахування зазначених коштів до міського бюджету за нормативом щоденних відрахувань наростаючим підсумком з початку року не повинен перевищувати однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку 4 цього рішення.
Відповідно до розпису доходів міського бюджету управління Державної казначейської служби України у м.Макіївці Донецької області здійснює на підставі платіжних доручень селищних рад за рахунок фактичних доходів загального фонду відповідного селищного бюджету перерахування недоотриманої квартальної суми коштів, що передаються з бюджетів селищних рад не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал до 25 грудня.
6. Затвердити на 2013 рік розподіл обсягу субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 12919,6 тис.грн. відповідно до додатку 5.
7. Установити, що у 2013 році до доходів загального та спеціального фондів міського бюджету зараховуються податки і збори, перелік яких визначено ст.ст. 64,69, 71 Бюджетного кодексу України.
8. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2013 рік в сумі 2500,0 тис.грн.
Використання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами), та Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 24.03.2006 № 47/2 (зі змінами та доповненнями).
9. Установити:
9.1. Профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 194,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 6.
9.2. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 194,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 6.
10. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету:
- оплата праці працівників бюджетних установ,
- нарахування на заробітну плату,
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів,
- забезпечення продуктами харчування,
- оплата комунальних послуг,
- поточні трансферти населенню,
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
На період реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровський, Донецькій областях та місті Києві» видатки загального фонду міського бюджету на охорону здоров'я визначити захищеними».
11. Врахувати у складі видатків міського бюджету:
11.1. Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 260950,1 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 54846,6 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 11622,5 тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 12124,5 тис.грн.
- на виплату державної соціальної домоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 1877,8 тис.грн.;
- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 12919,6 тис.грн.
11.2. Видатки за рахунок іншої додаткової дотації з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верстам населення в сумі 2441,8 тис.грн. та на надання вторинної медичної допомоги в сумі 155083,6 тис.грн.
11.3. Видатки за рахунок субвенцій з бюджетів міст обласного значення на виконання спільних заходів на охорону здоров'я в сумі 510,2 тис.грн., в тому числі від м.Харцизьк - 250,0 тис.грн., м.Кіровське - 30,0 тис.грн., м. Горлівка - 169,2 тис.грн., Мар'янського району - 10,0 тис.грн., м.Шахтарськ – 30,0 тис.грн., м.Слов'янськ - 10,0 тис.грн., м. Красний Лиман - 1,0 тис.грн., м.Дзержинськ - 10,0 тис.грн.
11.4. Видатки за рахунок інших субвенцій в сумі 170,0 тис.грн.
11.5. Видатки за рахунок інших дотацій сільській та селищним радам в сумі 1497,3 тис.грн. згідно з додатком 7.
 12. Установити, що:
 12.1. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.
 12.2. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених їм на 2013 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України у м.Макіївці Донецької області.
 За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.
12.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи витрати на премії та інші види заохочень або винагород, матеріальну допомогу тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.
12.4. Фінансування природоохоронних заходів з міського бюджету здійснюється в межах надходження екологічного податку та грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які зараховуються до міського бюджету відповідно до затвердженого міською радою плану використання фонду охорони навколишнього природного середовища.
12.5. Фінансування потреб дорожнього господарства здійснюється за рахунок надходжень збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом у встановлених законодавством розмірах, та субвенції державного бюджету відповідно до напрямків використання коштів зазначеного дорожнього фонду, затверджених рішенням міської ради.
13. Управлінням і відділам міської ради, райадміністраціям - головним розпорядникам коштів міського бюджету, забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами, та укладати договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.
14. Встановити загальну чисельність по органах місцевого самоврядування згідно з додатком 8.
15. Затвердити районним адміністраціям обсяг видатків на виконання делегованих повноважень згідно з додатком 9.
16. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію галузевих програм і заходів згідно з додатком 10.
17. Затвердити в складі видатків міського бюджету субвенцію обласному бюджету в сумі 1850,0 тис.грн. згідно з додатком 11.
18. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 12.
 19. Надати повноваження міському голові:
 19.1. укладати договори з територіальним органом Казначейства на отримання середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2012 рік, що визначені у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами згідно із порядком, затвердженим чинним законодавством України.
 19.2. укладати договори з сільською та селищними радами міста Макіївка про спрямування середньострокової позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами на зворотній основі згідно із порядком, затвердженим чинним законодавством України.
 19.3. спрямовувати середньострокові позики до бюджетів нижчого рівня (села, селищ), у яких є невиконання у відповідному звітному періоді доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та в частині умов погашення середньострокової позики.
 19.4. приймати у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях міської ради:
 19.4.1. про перерозподіл асигнувань між напрямками витрат та головними розпорядниками бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками, у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків міського бюджету та/або головних розпорядників коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів видатків; 
 19.4.2. про перерозподіл асигнувань між заходами та розділами галузевих програм соціально - економічного розвитку міста в 2013 році, затверджених міською радою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого в міському бюджеті на виконання зазначених програм за загальним та спеціальним фондами.
 19.4.3. про урахування у складі міського бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів:
- з державного бюджету, що виділяються додатково місту на підставі законодавчих та нормативних актів;
- з обласного бюджету на виконання регіональних програм і спільних заходів.
 19.4.4. про виключення зі складу міського бюджету коштів трансфертів з державного бюджету та обласного бюджету на підставі законодавчих та нормативних актів.
20. Надати повноваження міському фінансовому управлінню (Коротич):
20.1. укладати договори з територіальним органом Казначейства на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами згідно із порядком, затвердженим чинним законодавством України.
20.2. погоджувати з Головним фінансовим управлінням Донецької обласної державної адміністрації розмір позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду згідно із порядком, затвердженим чинним законодавством України.
20.3. здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
20. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року та діє по 31 грудня 2013 року, підлягає публікації в газеті „Вечірня Макіївка”.
22. Міському фінансовому управлінню міської ради (Коротич) узагальнену інформацію по виконанню рішення надати постійній комісії планово-бюджетній, з питань економічної політики та екології до 30.03.2014 року.
23. Доручити інформаційно-аналітичному відділу міської ради (Редькіна) розмістити дане рішення на офіційному сайті Макіївської міської ради, її виконавчих органів, міського голови у терміни, визначені законодавством.
24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію планово-бюджетну, з питань економічної політики та екології.
 
*Додатки
 
03.01.2013

По Вашему мнению, как изменилось состояние городских дорог за последний год?


Хотели бы Вы иметь возможность сверить свои коммунальные платежи на нашем сайте?