Вівторок, 4 червня 2013 р.

  • Головна
  • Карта сайта
  • Написати лист

Підписка на розсилання новин:

Громадські слуханняВідповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25 травня 2011 р. № 555,з метою більш детальнішого ознайомлення членів територіальної громади міста Макіївки з проектом Генерального плану м. Макіївки, враховуючі наданні пропозиції, виконавчий комітет Макіївської міської ради
ІНФОРМУЄ ПРО НАСТУПНЕ
 
Виконавчий комітет Макіївської міської ради(юридична адреса: 86157 м.Макіївка, пл.Радянська, 1, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 723422, видане виконкомом Макіївської міської ради Донецької області 09.02.1994, ідентифікаційний код 20357282), повідомляє, що Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” на підставі рішення Макіївської міської ради від 28.04.2006 № 2/5 “Про затвердження міської програми “Основні напрямки благоустрою міста Макіївки на період 2006-2010 р.р.” було розроблено проект Генерального плану міста Макіївка.
 
В 2011 році Науково-дослідним і проектним інститутом містобудування «НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ» розглянуто проект Генерального плану міста Макіївка і надано позитивну рецензію, у висновках якої зазначено, що проект відповідає вимогам містобудівного законодавства України та державних будівельних норм і рекомендується до затвердження в установленому чинним законодавством порядку. Містобудівна документація виконана на високому професійному рівні.
 
Необхідність виконання генерального плану м.Макіївки виникла в зв’язку з тим, що термін дії попереднього генерального плану, розробленого інститутом “Діпромісто” в 1970 році, вичерпано і місту необхідна нова містобудівна документація.
 
Метою нового генерального плану є визначення стратегії територіального та економічного розвитку міста Макіївка на найближчу перспективу та містобудівний прогноз, а також надання пропозицій по реалізації проектних рішень.
 
Генеральним планом передбачається, що аварійний і ветхий житловий фонд вибуватиме із експлуатації. Також, генеральним планом передбачається реконструкція малоцінної житлової забудови з метою заміни її на багатоквартирну, розміщення закладів громадського призначення та створення озеленених територій загального користування.  
 
В даний час в межах санітарно-захисних зон підприємств I, II та III класу шкідливості знаходиться значна частина садибного житлового фонду. Здебільшого це житловий фонд з великим відсотком зношеності, який в перспективі потребує заміни або капітальної перебудови. Генеральним планом пропонується виведення цього житлового фонду із санітарно-захисних зон та надання ділянок для будівництва нового житла поза межами санітарно-захисних зон, на територіях, передбачених генеральним планом для розміщення нового будівництва.
 
Всього в генеральному плані було розглянуто 23 ділянки, на яких пропонується розмістити сельбищну забудову.
 
Проектом передбачається впорядкування існуючих промислових, комунально-складських та виробничих територій, які не виносяться, практично, без їх розширення.
 
Надаються пропозиції по використанню породних відвалів вугільних шахт та збагачувальних фабрик. Завдяки новітнім технологіям території, що знаходяться сьогодні під відвалами, пропонується поступово вивільняти, при цьому, з існуючих на території міста відвалів пропонується видобувати рідкоземельні метали та глиноземи. Крім того, пропонується використовувати теплову енергію териконів, що горять, в якості енергетичних ресурсів.
 
Основним завданням подальшого формування екологічного каркасу є створення єдиної ландшафтно-рекреаційної системи міста, тобто, з’єднання зеленими радіусами центральної та периферійної зон міста, що в генеральному плані досягається за рахунок утворення широких пішохідних зелених проходів, бульварів, озеленення існуючої вуличної мережі. Особлива увага приділяється організації парково-рекреаційних зон.
 
Генеральний план повинен стати базою для подальшої розробки комплекту містобудівної та правової документації: плану зонування території, детального плану території, галузевих та цільових програм з розвитку інженерно-транспортної, соціальної і ландшафтно-рекреаційної інфраструктури, комплексних проектів розміщення будівництва.
В проекті представлені текстові матеріали - складаються з трьох томів та додатків:
Том І – архітектурно-планувальні та економічні розділи;
Том ІІ – транспортні та інженерні розділи, природні умови та ресурси, природно-екологічне обґрунтування;
Том ІІІ – Інженерно-технічні заходи ЦО (особливий період).
В додатках представлені роботи субпідрядних організацій.
 
Графічні матеріали:
1. Опорний план.
2. Основне креслення (Проектний план).
3. Схема перспективного розвитку міста (модель).
4. Схема розташування міста в системі розселення.
5. Схема планувальних обмежень.
6. Схема прогнозного стану оточуючого середовища.
7. Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи. Дощова каналізація.
8. Схема транспорту.
9. Схема магістральної вуличної мережі.
10. Схема водопостачання та водовідведення.
11. Схема електропостачання, телефонізації та проводового мовлення.
12. Схема теплопостачання та газопостачання.
13. Історико-архітектурний опорний план.
14. Схема ІТЗ ЦЗ (особливий період).
 
Основні техніко-економічні показники Генерального плану м.Макіївки:
 
Показники
Одиниця виміру
Існуючий стан
Розрахунковий період
1
Населення
тис.осіб
363,7
370,0
2
Територія, всього
га
18680
18680
3
Житлова забудова, всього
га
5156,1
6329
 
в тому числі:
 
 
 
 
-багатоповерхова
га
381,3
570,9
 
-малоповерхова
га
627,6
851,4
 
-блокована
га
1,7
66,7
 
-садибна забудова
га
4145,5
4840
4
Житловий фонд міста, всього
тис. м2
7141,0
10606,0
 
в тому числі:
 
 
 
 
-багатоквартирний
тис. м2
5010,7
7481,7
 
-садибного типу
тис. м2
2130,3
2934,3
 
-блокованого одноквартирного
тис. м2
***
190,0
5
Середня забезпеченість населення загальною площею
м2/особу
19,3
28,7
6
Сфера обслуговування(основні заклади)
 
 
 
 
-дитячі дошкільні заклади
тис.місць
8600
12970
 
-загальноосвітні школи
тис.місць
44100
42600
 
-лікарні
ліжок
2990
2990
 
-поліклініки
відв./зміну
9887
11330
 
-пожежні автомобілі
одиниць
29
51
7
Протяжність магістралей, всього:
км
211,7
566,3
 
в тому числі:
 
 
 
 
-магістралі загальноміського значення
км
93,8
220,7
 
-магістралі районного значення
км
117,9
345,6
8
Гідротехнічні заходи:
 
 
 
 
Зниження рівня ґрунтових вод
га
***
653,0
 
Регулювання русел річок, струмків
км
***
116,3
 
Розчистка водойм
га
***
241,0
 
Рекультивація порушених територій
га
***
633,8
 
Протиерозійні заходи
га
***
714,0
 
Ліквідація заболоченості
га
***
279,7
9
Дощова каналізація
км
17,0
173,0
10
Забезпеченість населення озелененими насадженнями
 
м2/особу
 
3,8
 
21,8
11
Озеленені території загального користування(територія парків та скверів)
га
173,0
870,0
 
16.07.2011 року о 10:00 годині за адресою: м. Макіївка, пл. Радянська, 1, відбудуться громадські слухання по проекту Генерального плану міста Макіївка.
 
Пропозиції щодо проекту генерального плану м. Макіївки мають право подавати:
- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено проект Генерального плану м. Макіївки;
- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані в м. Макіївці;
- власники та користувачі земельних ділянок м.Макіївки та суміжних територій;
- представники органів самоорганізації населення м.Макіївки;
- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
 
Вищезазначені особи мають право детально ознайомитись з проектом Генерального плану міста Макіївки, на офіційному сайт Макіївської міської ради, її виконавчих органів та міського голови - (www.makeyevka.dn.ua), а також в будівлі Головного управління містобудування та архітектури Макіївської міської ради, розташованої за адресою: м. Макіївка, вул. Островського, буд.20.
 
Пропозиції, подані особами, які не зазначені у поданому вище переліку, або подані після встановленого Макіївською міською радою строку, залишаються без розгляду.
 
Строк подачі пропозицій(зауважень)  до 16.07.2011 року.
 
Пропозиції(зауваження) приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції та зауваження надавати до Головного управління містобудування та архітектури Макіївської міської ради, розташованого за адресою: м. Макіївка, вул. Островського, буд.20.
 
Відповідальним за забезпечення роботи з розгляду пропозицій громадськості щодо проекту Генерального плану м. Макіївка призначено заступника начальника ГУМА, головного архітектора міста Вінокурова Андрія Володимировича (наказ № 06-р від 08.06.2011 року Головного управління містобудування та архітектури Макіївської міської ради).
 
Раніш опубліковане ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ПО ПРОЕКТУ “ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА МАКІЇВКА”, в частині строку подання пропозицій та зауважень та в частині часу проведення громадських слухань вважати таким що втратило чинність.
 
Міський голова
Мальцев О. М.
 
Сидорчук В. П. 223009
 
25.06.2011
 

По Вашему мнению, как изменилось состояние городских дорог за последний год?


Хотели бы Вы иметь возможность сверить свои коммунальные платежи на нашем сайте?